Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Karlstad

Att strukturera och administrera ett företags ekonomi är inte den enklaste uppgiften att ta sig an. Vissa delar gällande bokföring, lönehantering, moms mm känner man som företagare kanske inte till och då behöver man någon att vända sig till.

Vi på EkonomiJuridik har en effektiv och kostnadsfri lösning för de situationer där du behöver hjälp. Redovisningskonsulter och revisorer i Karlstad har bred kunskap inom olika branscher och är van vid ekonomisk problemlösning och planering. För att komma i kontakt med våra samarbetspartners i Karlstad skriver du in dina önskemål i formuläret nedan och vi ser till så du får hjälp inom 36 timmar. Vår tjänst är dessutom kostnadsfri och utan förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Fördelarna med att anlita en revisor och redovisningskonsult

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter är djupt insatta i de lagar och regelverk som gäller för företagare. Småföretagare som större företag behöver från och till stöd i hanteringen av ekonomin och exempelvis löner och de tjänsterna erbjuder en redovisningskonsult. Många av de företag vi hjälper får en långvarig relation till sin redovisningskonsult och de blir för dem en värdefull samarbetspartners. När du anlitar en revisor eller redovisningskonsult till ditt företag får du en rådgivare med rätt kompetens som effektivt kvalitetssäkrar rutiner och har flerårig erfarenhet inom området.

När det kommer till aktiebolag som uppfyller vissa kriterier så måste företaget enligt lag ha en revisor som är auktoriserad eller godkänd. En revision som utförts professionellt har till funktion att ge alla intressenter, ägare, kunder och myndigheter en trygghet och säkerhet i de siffror som redovisningen består av. Fördelen med att anlita en auktoriserad revisor är att jobbet blir utfört av en kompetent och professionell person som har lång erfarenhet. Revisor Karlstad och EkonomiJuridik har samarbetspartners med gedigen erfarenhet från flertalet branscher och tillgodoser den kompetens du behöver.

En revisor både granskar och ger råd

Revisorer fungerar som rådgivare med varierande arbetsuppgifter. Huvudsakliga uppgiften är att granska ett företags ekonomiska delar eller en förenings ekonomiska förehavanden. Granskningen kan innefatta bokföringen eller den övergripande verksamheten i ett företag. Häri ges det olika råd om vad som kan förbättras och bedömningarna och iakttagelserna sammanfattas i en granskningsrapport där revisionsarbetet avslutas med revisionsberättelsen.

Arbetsgången för revisorn utförs enligt s.k god revisionssed vilket betyder att de följer specifika principer och tillvägagångssätt som är vedertagna när revision utförs. Detta formas och utvecklas successivt under revisorernas arbete men skriften uppdateras vart 4:e år och fastställs av Revisionsdelegationen.

Redovisningskonsulten tillhandahåller redovisningstjänster och rådgivning

Redovisningskonsulten får varierande arbetsuppgifter beroende på vad du som uppdragsgivare vill ha hjälp med. Det redovisningskonsulten vanligtvis arbetar med är kundfakturering, fakturor från olika leverantörer, företagets bokföring och upprättande av ett bokslut. Det är vanligt att redovisningskonsulter själva driver eget företag som tillhandahåller tjänsterna, men de återfinns även på andra arbetsplatser så som revisionsföretag, ekonomiavdelningar eller statliga organisationer.

Precis som revisorn arbetar redovisningskonsulten enligt allmänna system och principer. Det regelverk som redovisningskonsulterna jobbar utefter benämns som Reko och har utvecklats av organisationerna SRF-konsulterna och FAR. Reko anger grundläggande principer och riktlinjer som beskriver hur kvalitativa redovisningstjänster utförs. Standarden riktar sig i första hand till de som arbetar med auktoriserade redovisningstjänster för att skapa god kvalitet i redovisningen. Att arbeta enligt Rekos riktlinjer höjer nivån på de tjänster som redovisningskonsulter kan erbjuda.

Revision för alla typer av företag

Oberoende av om du är ett stort eller litet företag så kan du genom Revisor Karlstad och EkonomiJuridik kostnadsfritt komma i kontakt med en eller flera  kvalificerad revisor. Driver ditt företag som aktiebolag med en årsomsättning över 3 miljoner kronor så är ditt bolag automatiskt belagd enligt lag med revisionsplikt. Att driva ett större bolag betyder också att de ekonomiska flödena är större. När eller om en intern ekonomisk rutin inte fungerar tillfredsställande så kan det dessvärre få effekter för bolaget. Det är dock i princip omöjligt att kontrollera allt in i minsta detalj så därför får revisorn inrikta revisionen för större bolag på granskning av processerna, för att säkerställa att det finns en fungerande intern kontroll. Den revisor i Karlstad som vi kostnadsfritt hjälper dig att hitta kommer kunna säkerställa att ni inte endast har nödvändiga rutiner, utan också de mest effektiva.

De mindre aktiebolagen, handelsbolagen och enskilda firmorna har ingen revisionsplikt, men en intern kontroll som utförs av en oberoende part kan ge bra underlag för att bedöma och kontrollera ekonomin.

3 kostnadsfria offerter från revisor / redovisningskonsult Karlstad

Som företagare är tiden dyrbar och man vill alltid kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Att då lägga ytterligare tid på att fundera över om man har rätt revisor eller redovisningskonsult är kanske, och tyvärr, inte alltid prioritet. Trots att det är så viktigt!

För oss är det vår arbetsuppgift att kostnadsfritt hjälpa er om ni behöver hjälp! Därför har vi tagit fram en enkel och smidig tjänst där du fyller i kontaktformuläret och kort beskriver vd du behöver hjälp med. Härefter får du tre unika offerter och du väljer den offert som passar dig bäst. Du förbinder dig givetvis inte till någonting innan du har accepterat en offert från en revisor eller redovisningskonsult. För din trygghet så samarbetar vi endast med seriösa revisionsbyråer och redovisningskonsulter i Karlstad. Alla våra partners kvalitetsgranskas innan de får förmedla offerter! Fler städer i Skåne där vi samarbetar med revisorer är Revisor Lund, revisor Hässleholm, revisor Trelleborgrevisor Malmö, revisor Helsingborg

Börja här