Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Karlskoga

En revisionsberättelse kan gynna ditt företag. Att anlita en revisor kan ha många fördelar för ditt företag, bland annat kan det öka trovärdigheten utåt. Du får även en värdefull partner som är insatt i vilka regler och lagar som gäller för ditt företag.

När du behöver hitta en revisor kan vi på Revisor Karlskoga hjälpa dig. Det kan vara svårt att hitta en passande revisor och det kan ta lång tid men med vår tjänst sparar du både tid och pengar. Det enda som krävs av dig är att fylla i formuläret med information kring vad du söker efter. Inom 36 timmar kommer du kostnadsfritt få upp till 3 olika offerter.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revision och rådgivning

Det finns mycket en revisor kan hjälpa till med på ett företag. Primärt arbetar de med att utföra revisioner men de erbjuder även rådgivning. Att anlita en revisor kan gynna både små och stora företag, men vissa företag har faktiskt krav på det. Revisionsplikt gäller om företaget uppfyller två av tre kriterier: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Ditt bolag kanske inte har revisionsplikt men det är ändå bra att fundera över om det behövs hjälp.

Även om revisorn arbetar med redovisning så kan de fungera som rådgivare inom andra områden också. Det behövs en hel del kunskaper för att kunna rådgöra, vilket revisorer har. Oftast har de arbetat med flera olika företag och olika branscher, men det finns även de som inriktar sig mot specifika branscher. Prata gärna med flera för att avgöra vem som har den kunskap du behöver. Via Revisor Karlskoga kan du enkelt få upp till 3 olika offerter att jämföra mellan.

När revisorn utför revision på ett företag så granskar denne företagets redovisning och förvaltning. Med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs aktivt. Arbetet ska ske med beaktande av god revisionssed samt god revisorssed, dessutom måste den ske oberoende. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

Det här innehåller revisionsberättelsen

Revisorn sammanfattar sina resultat av granskningen i en revisionsberättelse. Där uttalar sig revisorn om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning och om den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. I revisionsberättelsen måste det klargöras hur den är vald att skrivas, om den avviker från standardutformningen ska detta vila på en rimlig grund av revisionsbevis.

Revisionsberättelsen måste innehålla rörelsens räkenskapsår som räknas från det första och sista datumet under perioden, rörelsens namn samt ett organisationsnummer (eller personnummer beroende på bolagsform). Det är även viktigt att den innehåller datumet då revisionen avslutades och underskrift/er av revisorn eller revisorerna.

Genom revisionsberättelsen får bolaget en kvalitetsstämpel. Intressenter så som ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig tryggare med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Revisorn har alltså en viktig roll och kan hjälpa företaget öka sin trovärdighet. Är du nyfiken på hur en revisor kan hjälpa dig är det bara att fylla i formuläret. Revisor Karlskoga är experter på att förmedla revisorer till företag.

Behöver du en redovisningskonsult istället?

Via Revisor Karlskoga kan du inte endast hitta revisorer utan även redovisningskonsulter. När du känner dig trött på att hantera redovisningen kan du enkelt låta ett proffs sköta den istället. Redovisningskonsulter är experter på bokföring och ekonomisk redovisning. De kan enkelt hjälpa dig med bokföringen, in- och utbetalningar, arbetsgivaravgifter, skatter och moms. Du får mer tid över så att du kan utveckla ditt företag, samtidigt slipper du oroa dig över att något blir fel i redovisningen.

Hitta revisor eller redovisningskonsult enkelt

För att slippa krångla och spara tid när du ska anlita en revisor eller redovisningskonsult så kan du låta oss hjälpa dig. Vi på Revisor Karlskoga vet vad som krävs för att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete. Med vår långa erfarenhet kan vi enkelt matcha dig med våra samarbetspartners, helt enligt dina behov.

Du kan dessutom enkelt hitta en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult.Våra samarbetspartners väljs alltid med omsorg och de kvalitetssäkras för att du ska känna dig trygg. Du kan enkelt välja en lösning som passar dig bland de offerter som du tar emot. Revisor Karlskoga erbjuder kostnadsfri hjälp utan några förpliktelser.

Börja här