Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Kalmar

Som kommun satsar Kalmar hårt på att förbättra företagsklimatet och hjälpa företagare. Du kanske redan har ett företag eller funderar på att starta ett? Oavsett så finns det stöd, både från kommunen och externa kontakter. Revisor Kalmar har erfarenhet av att hitta revisorer och redovisningskonsulter som kan bistå med det mesta inom ekonomi.

Du matchas efter dina önskningar och kan känna dig säker i att hitta kompetenta revisorer och redovisningskonsulter. Våra samarbetspartners är kvalitetssäkrade och väljs med största omsorg. Fyll i formuläret för att veta hur våra partners kan hjälpa dig, det är viktigt att det fylls i med specifik information för att matchningen ska bli optimal. Du får 3 offerter att välja mellan och det är helt kostnadsfritt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Näringslivet i Kalmar

2016 hamnade Kalmar i topp 100 i Svenskt näringslivs företagsrankning, vilket var ett tydligt mål för kommunen. Deras långsiktiga arbete och tydliga mål gav resultat eftersom de 2005 hamnade på rekordlåga plats 229 i rankningen. Deras målsättning är bland annat att arbeta med:

  • Få fler företag att etablera sig i regionen.
  • Främja dialogen med och inom näringslivet
  • Stödja befintliga företags utveckling och tillväxt
  • Stödja innovativa och entreprenöriella miljöer samt öka samverkan
  • Utveckla dialogen mellan Linnéuniversitetet och näringslivet för att stärka näringslivets framtida förutsättningar.

För dig som företagare finns det flera föreningar och affärsnätverk som hjälper och stöttar. I kommunen finns drygt 6 100 företag, arbetsmarknaden domineras av tillverkningsindustrin, handeln och den offentliga sektorn. Flertalet är små och medelstora men det finns också större bolag. I Kalmar finns det flera kända e-handelskluster, bland annat Design Online och Bygghemma.

Det är viktigt att ha rätt kompetens inom företag och organisationer för att kunna vara konkurrenskraftig. I Kalmarregionen finns det goda möjligheter att utvecklas och hitta rätt resurser för ditt företag. Revisor Kalmar hjälper dig bland annat med att hitta revisorer och redovisningskonsulter. Vi har professionella samarbetspartners med bred kompetens och erfarenhet som kan hjälpa ditt företag i tillväxten.

Revisor eller redovisningskonsult?

Revisorer och redovisningskonsulter erbjuder i grunden olika tjänster men rör vid varandra ibland. Hur du bestämmer vem du ska anlita beror på vad du har för behov. Enkelt förklarat kan det beskrivas som att redovisningskonsulten skapar bokföringen medan revisorn granskar den. Oavsett vad du har för behov får du lika hög kvalitet med Revisor Kalmar.

Få hjälp med den fortlöpande administrationen

Redovisningskonsulten arbetar med att biträda uppdragsgivaren med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Dessa tjänster kan innehålla registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Vanligtvis omfattar uppgifterna att hjälpa företaget med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning.

Vem som helst kan i stort sett arbeta som redovisningskonsult, men det finns en titel som är skyddad enligt lag vilket är auktoriserad. Organisationerna FAR och SRF har tagit fram de kriterier för vad som krävs för att bli auktoriserad. Det är även dessa organisationer som utfärdar titeln. Kraven för att kunna bli auktoriserad som redovisningskonsult är: utbildning motsvarande akademisk nivå inom redovisning, beskattning samt viss juridik samt minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult.

Revisor Kalmar samarbetar med auktoriserade redovisningskonsulter för att upprätthålla en viss standard. Det ger samtidigt dig som kund en trygghet i den tjänst som levereras. Den auktoriserade redovisningskonsulten tar ansvar för att arbetet med dina underlag håller hög kvalitet.

Revisorn utför revisioner

Vissa företag har krav på att anlita en revisor, det gäller bland annat större aktiebolag och företag som har fler än tre anställda. Revisorn är utsedd av ägarna för att granska företagets räkenskapsår, årsredovisning och förvaltning. Arbetet ska utföras under god revisionssed och styrs av ett särskilt regelsystem. Resultatet av granskningen rapporteras genom en revisionsberättelse som offentliggörs via årsredovisningen.

Revisionen kan ses som en kvalitetssäkring av informationen kring ekonomiska förhållanden. Intressenter, så som kunder och leverantörer, får lättare förtroende till dig vilket skapar förutsättningar för goda affärer. Myndigheter såsom Bolagsverket, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten vill gärna säkerställa att bokföringen utförs korrekt.

Auktoriserad är en titel som även finns för revisorer. Kraven ser lite annorlunda ut och titeln erhålls av Revisorsnämnden. Kraven omfattar bland annat utbildning och tre års kvalificerad praktik. Med en auktoriserad revisor blir du garanterad hög kvalitet på revisionen.

Du kan känna dig trygg med Revisor Kalmar

Via vår tjänst hittar du auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Vi erbjuder flexibla lösningar och har samarbetspartners som lyssnar på dina behov. Efter du fyllt i formuläret får du 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar. Revisor Kalmar förmedlar en trygg och säker tjänst eftersom våra samarbetspartners väljs med omsorg.

Börja här