Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Järfälla

I Järfälla finns det ett rikt föreningsliv inom olika intresseområde. Funderar du på att starta en egen förening? Då finns det hjälp att få. Majoriteten av alla föreningar genomför revisioner och därför behövs framför allt en revisor. Med Revisor Järfälla kan du hitta en revisor i närheten som kan granska din förening. Du får 3 offerter inom 36 timmar efter du fyllt i formuläret. Det är helt kostnadsfritt och finns inga förpliktelser om det inte skulle kännas rätt. Våra samarbetspartners har bred kompetens och kan vara till stor nytta när till exempel en förening ska bildas. Oavsett vilket behov du har kan du alltid hitta en revisor som passar dina önskemål.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Bilda förening i Järfälla

En förening är en samling människor som bedriver verksamhet utifrån gemensamma intressen. Innan en förening startas kan det vara bra att fundera över vad syftet är, om det redan finns föreningar i kommunen inom samma intresseområden, om ni behöver hyra objekt eller gymnastiksalar och var verksamheten ska bedrivas.

Att bilda en tillfällig styrelse är det första steget i att bilda en förening. Den här styrelsen gör förberedelser inför bildandet av föreningen, till exempel vad föreningen ska heta, vilka regler som ska gälla och hur stor medlemsavgiften ska vara. När föreningen ska bildas måste minst tio personer vara med på mötet, alla på mötet har rätt att diskutera och påverka vad som bestäms. Här på detta möte väljer ni styrelse som måste ha minst en ordförare, en sekreterare och en kassör.

När föreningen har bildats behövs en revisor som kan utföra revision. Du kan hitta en revisor enkelt och snabbt med Revisor Järfälla som har samarbetspartners i din närhet.

Revisorns roll i en förening

Rollen en revisor har i en förening är att vara ombud till medlemmarna och granska styrelsens arbete. Det handlar dels om ekonomisk granskning så att styrelsen sköter föreningens ekonomi på rätt sätt. Styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer måste fortlöpande kontrolleras för att se hur dessa förhåller sig till budgeten. Styrelsens rutiner ska också kontrolleras av revisorn. Därtill har revisorn även ansvar för förvaltningsrevisionen. Efter styrelsemötena ska protokoll granskas eftersom beslut som tagits av föreningen inte får stå i strid mot föreningens stadgar. De får inte heller ta beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om.

Det finns inga bestämmelser kring vem som ska vara revisor i en förening men det är självklart viktigt att revisorn har ekonomisk kompetens. Det lämpligaste är att välja någon utomstående för att kunna vara objektiv vilket krävs av en professionell revisor. Det kan löna sig att köpa in in tjänsten för att få en så kvalitativ revision som möjligt. Revisor Järfälla hjälper dig hitta en revisor som erbjuder kvalitativa tjänster och bred kompetens. Fyll i formuläret för att höra vad våra samarbetspartners kan erbjuda dig och din förening. Att hitta en revisor i närheten är väldigt viktigt eftersom revisorn bör vara närvarande vid styrelsemöten för att kunna ställa frågor och få en bra bild av hur ni jobbar.

Revisorer behövs även i företag

Aktiebolag har revisionsplikt och det är därför lag på att de ska anlita en revisor. Det gäller dock endast om bolaget uppfyller två av dessa punkter:

  • Mer än 3 personer anställda
  • Omsättning på minst 3 miljoner
  • Balansomslutning på 1,5 miljoner eller mer

I ett bolag arbetar revisorn på samma sätt som i en förening, genom att granska de ekonomiska delarna. Revisorn kan antingen vara ideell, godkänd eller auktoriserad. De två senare titlarna är skyddade enligt svensk lag vilket innebär att inte vem som helst kan kalla sig det. I framtiden kommer det däremot bara vara möjligt att bli auktoriserad revisor. Kraven för att bli auktoriserad revisor är bland annat en utbildning på akademisk nivå och minst 3 års erfarenhet av arbete med revision.

Revisor Järfälla hjälper dig hitta en revisor utifrån dina behov

Oavsett om du driver en förening eller ett företag så hjälper Revisor Järfälla dig att hitta den lösning som passar dina behov. Vi samarbetar med revisions- och redovisningsbyråer i Järfälla för att underlätta för dig som kund när du letar efter en revisor i närheten. Hur går det då till? Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret. Det är superenkelt och går dessutom snabbt. Efter du formulerat dina önskemål kommer du att få 3 offerter inom 36 timmar. Det är självklart helt kostnadsfritt.

Börja här