Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Höganäs

Med Revisor Höganäs kan du hitta lösningar inom redovisning och ekonomi oberoende av ditt företags storlek. Våra samarbetspartners har kompetens inom allt från bokföring till revision. Med det rika företagsklimatet i Höganäs vill vi erbjuda en lösning som kan hjälpa företagare utvecklas i sitt företagande. Via formuläret kan du därför enkelt komma i kontakt med antingen revisorer eller redovisningskonsulter beroende på dina önskemål.

Våra samarbetspartners tar kontakt med dig inom 36 timmar efter du fyllt i formuläret. Du blir erbjuden upp till 3 olika offerter utan kostnad. För att du ska känna dig trygg med tjänsten har du inga förpliktelser förrän du valt att acceptera en offert och inleda ett samarbete.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

I toppen på Svenskt näringslivs företagsrankning

I Höganäs har företag stora möjligheter att växa och utvecklas. I Svensk näringslivs årliga rankning av företagsklimat ligger kommunen i topp 10 vilket visar att de arbetar mycket för att företagare ska ha bra förutsättningar. Det finns bland annat mycket information att ta del av som är till nytta både vid starten av ett företag och under utvecklingen.

Näringslivsavdelningen finns för företagarna eller blivande företagare. Hos dem kan man få råd kring uppstart och vad som krävs för att starta företag. De arbetar även med marknadsföring för att få fler att etablera företag i Höganäs, men även för att få fler besökare.

Ibland kan företagare känna att det inte finns tillräckligt med tid. Dessutom kan uppstarten av ett företag vara svårt. För att underlätta för dig som inte riktigt har tid till eller svar på alla frågor allt finns Revisor Höganäs. Vi förmedlar revisorer och redovisningskonsulter lokalt i Höganäs.

Olika företagsformer beroende på vad du vill arbeta med

Företagsform är den form ett företag drivs i. Det här bestäms innan du startar företaget. Vilken du väljer beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta det ensam eller om ni är flera. Nedan listas olika företagsformer och vad de innebär:

Enskild näringsverksamhet: Det här är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. En annan benämning är enskild firma. Enskilda näringsidkare är inga juridiska personer, därför används personnummer som organisationsnummer. Det innebär att du personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal.

Aktiebolag: I ett aktiebolag har ägarna normalt sett inte personligt ansvar för företagets skulder. För att starta aktiebolag krävs kapitalinsats. När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital. Som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget motsvaras aktiekapitalet av ett antal aktier.

Handelsbolag eller kommanditbolag: I ett handelsbolag finns två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag och handelsbolaget i sig är en juridisk person. Det är bolagsmännen som bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn. Krav på handelsbolag är att de måste ha ordet ”handelsbolag” i företagsnamnet.

Ekonomisk förening: Är ni minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans är en ekonomisk förening ett alternativ. I en ekonomisk förening ska medlemmarnas ekonomiska intressen främjas. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Själva bytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

Ideell förening: En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Den får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Revisor eller redovisningskonsult kan hjälpa dig

En revisor kan arbeta både med rådgivning och revision. De granskar årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. I detta ingår bland annat bokföring, löneredovisning, skatteredovisning och åtföljande av övriga lagar. Som en del av företagets årsredovisning upprättar revisorn en revisionsberättelse.

Redovisningskonsulter arbetar med redovisningstjänster. Där ingår bland annat bokföring av affärshändelser, hantering av löneredovisning, upprättning av bokslut och ta fram årsredovisning.

Oavsett om du behöver hjälp med rådgivning inför att starta ett företag eller hjälp med den löpande redovisningen så kan Revisor Höganäs vara till nytta. Vi förmedlar revisorer och redovisningskonsulter i Höganäs. Det är inte det lättaste att hitta eller välja en auktoriserad revisor, därför behöver du bara fylla i formuläret för att få tag på en. Det är enkelt och snabbt eftersom du har svar inom 36 timmar. Dina 3 offerter som du tar emot är helt kostnadsfria.

Börja här