Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Härnösand

Behöver du hjälp med ekonomin i ditt företag kan du vända dig till en revisor eller redovisningskonsult. De är experter på bokföring, årsredovisning, deklaration och affärsutveckling. Vill du veta vad en revisor eller redovisningskonsult kan göra för dig och ditt företag kan du fylla i formuläret. Våra samarbetspartners kontaktar dig inom 36 timmar med upp till tre olika offerter.

Revisor Härnösand förmedlar en trygg och säker tjänst. Våra samarbetspartners väljs med omsorg. När du tar kontakt kan du känna dig trygg i att du kommer få en kvalitativ tjänst utan kostnad. Du kan välja mellan dina offerter i lugn och ro, utan några förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Näringslivet i tätorten Härnösand

Den offentliga verksamheten har präglat Härnösand. De har ett rikt industriliv runt varv och sjöfart, skogsindustrier samt mekaniska verkstäder. Com Hem är idag den största privata arbetsgivaren vars kundtjänst är placerad i Härnösand med mer än 500 anställda. Bland de offentliga arbetsgivarna hittar man Mittuniversitetet och Kriminalvårdsverket.

I Härnösand är företagens välmående viktigt för utvecklingen i kommunen. Därför finns en näringslivsenhet som arbetar för att förbättra och förenkla företagens kontakt med kommunen. De vill bland annat underlätta för företag genom att erbjuda:

  • Hjälp med kontakter och nätverk
  • Hjälp att hitta lokaler eller tomtmark
  • Hjälp att söka tillstånd för till exempel bygg och miljö
  • Stöd och uppföljning under hela etableringsprocessen
  • Mötesplatser för företag så som företagsfrukost, lokala mässor, föreläsningar, seminarier, Företagens Galakväll

För den som driver eller vill starta ett företag kan näringslivsenheten vara till hjälp. Lokalt finns också revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa till med ekonomin, uppstart av företag, utveckling och revision. Med Revisor Härnösand hittar du enkelt den lösning som passar dig och ditt företag. Revisorer och redovisningskonsulter har olika arbetsuppgifter även om de kan tänkas vara lika och det är dina önskemål som bestämmer vilken yrkesroll du behöver.

Vad gör en revisor?

En revisor arbetar främst med att utföra revisioner. Revisioner är oberoende granskningar och uttalanden om information eller vissa förhållanden. Revisionen utförs för att kunna skapa en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om resultatet från granskningen. Revisionsberättelsen kan skrivas på olika sätt vilket ska klargöras av revisorn. Om det saknas underlag för vissa uttalanden i revisionen ska det framkomma. Den måste innehålla rörelsens räkenskapsår som räknas från det första och sista datumet under perioden, rörelsens namn samt ett organisationsnummer eller personnummer beroende på bolagsform. Datum då revisionen avslutades samt underskrift/-er av revisorn eller revisorerna måste också finnas med i revisionsberättelsen.

Fördelen med revisionsberättelsen är att bolaget får en kvalitetsstämpel. Intressenter så som ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det i sin tur kan ge en tryggare tillvaro för bolaget med mer affärer och bättre villkor.

Revisorn arbetar även med rådgivning inom till exempel skatt eller redovisning. Att ha en revisor som bollplank kan vara värt mycket som företagare, det är nyttigt i flera olika skeenden i företag som lever i en föränderlig tillvaro. Revisorn har bland annat svar på frågor som rör omstruktureringar, förvärv, värdering och beskattning. Våra samarbetspartners på Revisor Härnösand har bred erfarenhet och kompetens, du hittar enkelt en revisor som kan hjälpa dig i din bransch.

Vad gör en redovisningskonsult?

Redovisningskonsulten arbetar med redovisningstjänster inom företag. Enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är ett redovisningsuppdrag ett uppdrag där ett redovisningsföretag biträder en arbetsgivare med ekonomiadministrativa tjänster och rådgivning. Som företagare kan ekonomin och de administrativa bitarna ta mycket tid, därför anlitar många en redovisningskonsult som kan hjälpa dem med just detta. Revisor Härnösand samarbetar med redovisningskonsulter i din närhet för att underlätta det personliga mötet och personkemin.

Redovisningsuppdragen kan se olika ut men det kan handla om att bokföra alla affärshändelser enligt Bokföringslagen, hantera löneredovisningar, göra avstämningar för månadsrapportering, upprätta och skicka in skattedeklarationer för mervärdesskatt (moms) och löneskatter, upprätta bokslut och ta fram årsredovisning, inkomstdeklaration och kontrolluppgifter. Uppdragen ser olika ut och varierar beroende på uppdragsgivaren och dennes behov.

Hur kan vi på Revisor Härnösand hjälpa dig?

Tjänsten som vi erbjuder är anpassad efter kundens behov. Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult så har vi en lösning. Genom att fylla i formuläret kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners inom 36 timmar, de erbjuder dig 3 olika offerter utan kostnad. Du kan enkelt välja det alternativ som passar dig bäst och som du känner dig trygg med.

Börja här