Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Gotland

Söker du efter en revisor på Gotland? Hos oss på Ekonomijuridik Revisor Gotland kan du få flera unika offerter från kvalificerade gotländska revisorer inom bara 24 timmar. Du förbinder dig inte till något och bestämmer själv i lugn och ro vilken offert som du vill godkänna. Vi ställer höga krav på våra partners och endast seriösa och pålitliga revisionsbyråer samarbetar med oss.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Så arbetar din revisor

En revisors främsta arbetsuppgift är att granska företagets räkenskaper. Det gör denne genom att titta på företagets transaktioner under ett affärsår. Oftast kan man som revisor inte granska samtliga räkenskaper, utan får ta stickprov och sedan verifiera och godkänna dem. Revisorns kontroller sammanställs sedan till en revisionsberättelse som primärt riktar sig till bolagets aktieägare. Revisionsberättelsen är dock offentlig handling och därför ska även Skatteverket, anställda och fordringsägare kunna lita på berättelsen.

Vem har revisionsplikt?

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag och handelsbolag. De enda som numera är revisionsskyldiga är aktiebolag med en årsomsättning som överstiger tre miljoner kronor om året. Det kan dock vara en klar fördel även för mindre bolag att upprätta revision eftersom det är en kvalitetsstämpel gentemot alla som har ett intresse i bolaget. Behöver ni exempelvis låna pengar för att kunna expandera är det bra att kunna visa upp en godkänd revision för banken.

Mångsidig hjälp från din revisor på Gotland

En revision åt ett vinstdrivande företag får endast utföras av en godkänd eller auktoriserad revisorGotland. På Ekonomijuridik samarbetar vi självfallet bara med kvalificerade och godkända revisorer som har behörighet att utföra revision. Du kan du lita på att företagets finansiella information blir trovärdig och alla intressenter kan lita på den. Din revisor i Gotland har alltid lagstadgad tystnadsplikt och får i allmänhet bara lämna ut information i revisionsberättelsen och vid bolagsstämman. Oftast arbetar din revisor både med redovisning och revision och kan därmed ta ett helhetsgrepp om ditt företags ekonomi. Även om revision är revisorns främsta arbetsuppgift så kan en revisor också hjälpa dig med en rad andra frågor till gagn för ditt företag:

  • Skatteplanering
  • Finansieringsfrågor
  • Ägarfrågor
  • Allmän ekonomisk rådgivning

Få tre unika offerter inom 24 timmar!

Att hitta en revisor på Gotland på egen hand kan vara tidskrävande och ingenting som du ska behöva slösa din dyrbara tid på som företagare anser vi. Därför har vi utvecklat en enkel, men mycket effektiv tjänst där du bara fyller i dina kontaktuppgifter och beskriver kort vad du vill ha hjälp med. Därefter kan du se fram emot tre unika offerter inom endast 24 timmar. Du kan sedan i lugn och ro gå igenom offerterna och välja den offert som passar dig bäst. Du förbinder dig aldrig till någonting innan du har accepterat offerten. Varmt välkommen till oss på Ekonomijuridik när du letar en kvalificerad revisor på Gotland.

Börja här