Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Filipstad

Är du inte nöjd med din nuvarande revisor? Tilliten mellan dig och revisorn är oerhört viktig för ett bra samarbete. Känner du dig inte trygg eller nöjd med deras arbete bör du byta. Du kan enkelt och snabbt hitta en professionell och kompetent revisor via Revisor Filipstad. Våra samarbetspartner väljs alltid med största omsorg för att du ska känna dig trygg med lösningarna som presenteras.

Oavsett om du behöver en revisor eller någon som kan sköta den löpande redovisningen så hjälper vi dig. Vi samarbetar både med revisions- och redovisningsbyråer så att du kan hitta en lösning som passar dig bäst. Du får alltid upp till tre olika offerter inom 36 timmar.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

När behövs en revisor?

Det finns många anledningar till när och varför en revisor behövs. Vissa företag har revisionsplikt vilket innebär att de måste anlita en revisor. För att ha revisionsplikt måste två av tre värden uppfyllas:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Även om ditt företag inte har revisionsplikt kan det vara bra att fundera över om ni behöver hjälp. En revisor kan öka företagets trovärdighet utåt, bli en värdefull partner och ett bollplank när du behöver råd och tips.

Revision och rådgivning är vad en revisor kan erbjuda för tjänster. I en revision granskar revisorn företagets redovisning och förvaltning. Revisorn bedömer om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt genom information som framgår i redovisningen och andra ekonomiska rapporter.

Med sin långa erfarenhet från olika branscher och företag så är revisorn en utmärkt rådgivare, men inte bara inom redovisning och skatt. De har även kunskaper kring företagande och olika affärssystem. Oavsett varför du behöver en revisor så kan vi på Revisor Filipstad hjälpa dig. Våra samarbetspartners har olika erfarenheter och kunskaper för att kunna tillgodose dina behov bäst.

När behövs en redovisningskonsult?

Till skillnad från revisorer så finns det inget krav på att ett företag ska anlita en redovisningskonsult. Många väljer däremot att göra det eftersom det både sparar dem tid och minimerar risken för fel i redovisningen. Du behöver inte vara orolig över att förlora kontrollen eftersom du när som helst kan be dom en översiktlig sammanställning av ditt företags ekonomi.

Men vad kan då en redovisningskonsult hjälpa till med? Redovisningskonsulter erbjuder tjänster inom redovisning och rådgivning. Ekonomin är en väldigt central del i varje företag vilket gör att redovisningskonsulten får en väldigt viktig roll. De är specialiserade inom bokföring samt ekonomisk redovisning och kan hjälpa till med det mesta. Det är vanligt att de arbetar med att bokföra affärshändelser, hantera löneredovisningar, göra avstämningar för månadsrapporteringar, upprätta och skicka in skattedeklarationer, upprätta bokslut och ta fram årsredovisningar.

När du behöver hjälp med något av ovanstående kan du fylla i formuläret. Vi på Revisor Filipstad hjälper dig enkelt och snabbt med att hitta en redovisningskonsult.

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter

För att vara säker på att du får både kompetens och erfarenhet så kan du anlita en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. Eftersom titeln är skyddad enligt svensk lag så kan inte vem som helst kalla sig det. Revisorer och redovisningskonsulter som är auktoriserade har uppfyllt en rad krav för att säkerställa att en viss standard nås upp till.

Redovisningskonsulter måste uppfylla följande krav:

 • Utbildning på högre nivå inom företagsekonomi
 • Minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete med revisionstjänster
 • Vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag

Dessutom måste redovisningskonsulten hålla sig uppdaterad kring de senaste nyheterna och reglerna inom redovisning och skatt med mera. Titeln måste förnyas vart sjätte år genom att genomgå en kvalitetskontroll.

Revisorn måste uppfylla följande krav:

 • Vara yrkesverksam som revisor
 • Kandidatexamen inom ekonomi
 • Minst 3 års praktisk erfarenhet av arbete med revision

Även revisorn måste förnya sin titel fast vart femte år. Då görs en kontroll av revisorns redbarhet och yrkesverksamhet. Revisorn måste upprätthålla en hög kompetens för att revisionen ska vara en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Hur fungerar Revisor Filipstad?

För att du ska komma i kontakt med revisorer och redovisningskonsulter behöver du fylla i formuläret. Beskriv vad du behöver hjälp med och var så noggrann som möjligt så att matchningen blir optimal. Sen sköter vi på Revisor Filipstad resten!

Inom 36 timmar har du upp till tre olika offerter, utan kostnad och bindning.

Börja här