Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Falköping

En revisor kommer i kontakt med många olika företag, allt från restauranger till stora internationella företag. Alla olika slags bolag hade kunnat gynnas av en anlitad revisor eftersom det för med sig positiva konsekvenser. För att veta hur en revisor kan hjälpa dig med ditt företag så kan du fylla i formuläret. Revisor Falköping hjälper dig kostnadsfritt att hitta en revisor inom 36 timmar.

Se till att du fyller i formuläret så noga som möjligt för en optimal matchning. Våra samarbetspartners väljs alltid med omsorg så att du ska känna dig trygg med tjänsten. Med vår tjänst kan du så enkelt som möjligt hitta en kompetent och professionell revisor.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad gör en revisor?

En revisor arbetar med att granska och verifiera ett företags redovisning och förvaltning. Revisorn bedömer om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Revisorn ger även råd om vad som ska förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Revisionen avslutas sedan med en revisionsberättelse som innehåller revisorns resultat av granskningen. Revisorn uttalar sig bland annat om bokföringen går att lita på och intygar att den är uppställd enligt de krav som lagen anger.

En revisor kan antingen vara ideell, godkänd eller auktoriserad. Bolag som är verksamma under finansinspektionens tillsyn måste till exempel enligt lag ha en godkänd eller auktoriserad revisor. I ideella föreningar kan ideella revisorer anlitas, de kallas även för lekmannarevisorer. Hos Revisor Falköping hittar du kompetenta och professionella revisorer till ditt företag. Eftersom vi kvalitetssäkrar och väljer våra partners med omsorg så kan du känna dig trygg när du får hjälp av oss.

Även rådgivning är ett område som revisorer arbetar med men det behöver nödvändigtvis inte vara inom redovisning eller skatt. Eftersom de har erfarenhet från många olika företag och branscher kan de vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk.

Vilka bolag har revisionsplikt?

Vissa företag måste anlita en revisor medan vissa kan välja om de vill ha en eller inte. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor men om ditt bolag är under en viss storlek eller nybildat så kan du välja att inte ha det. De aktiebolag som kan välja bort revisor är bolag som inte når upp till två av dessa värden:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Det är bara revisorer som fått behörighet av Revisorsnämnden som får arbeta som revisorer. Det gäller godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Även om du inte har revisionsplikt så är det en bra idé att fundera över om ni behöver en revisor ändå. Revisor Falköping hjälper dig komma i kontakt med revisorer, utan kostnad.

Auktoriserad revisor är en skyddad titel

Vem som helst kan egentligen kalla sig för revisor, men det ställs höga krav på att bli auktoriserad revisor. Titeln utfärdas av Revisorsnämnden och det krävs att revisorn både har utbildning och praktisk erfarenhet. Eftersom en revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter så kan de alltid ta del av rapporter som revisorn bestyrker. Det krävs att revisorn håller en hög kompetens för att revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Därför finns titeln auktoriserad revisor.

Revisorn måste hålla sig uppdaterad kring regler, lagar och nyheter för att hålla hög kvalitet. Dessutom måste titeln som auktoriserad förnyas vart femte år där en kontroll görs av revisorns redbarhet och yrkesverksamhet.

Vilka är fördelarna med att anlita en revisor?

Om du lyckas hitta rätt revisor finns det en hel del fördelar. Revisionsberättelsen kan bland annat göra att bolaget får en kvalitetsstämpel. Intressenter såsom ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget drivs och att allt ser rätt ut. Det i sin tur kan leda till mer affärer och bättre villkor.

När du hittar revisor med Revisor Falköping kan du komma i kontakt med experter inom både revision och rådgivning. Du får en kontaktperson som du kan ställa frågor till och bolla idéer med, vilket är nyttigt i företag som lever i en föränderlig tillvaro.

Det är superenkelt att använda Revisor Falköping. Du fyller i formuläret på hemsidan sen får du upp till 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Börja här