Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Eslöv

Hitta rätt revisor eller redovisningskonsult! Vi vet att tiden är värdefull som företagare, därför hjälper vi dig leta. Du behöver bara fylla i formuläret sen sköter vi resten. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet från branschen och kan hjälpa till med allt från bokföring till ekonomisk rådgivning. Med alla lagar och regler som gäller för de administrativa bitarna är det vanligt att anlita proffshjälp. Revisorer och redovisningskonsulter håller reda på dessa regler och lagar så att du kan fokusera på annat.

När du fyllt i formuläret får du upp till 3 unika offerter inom 36 timmar. Att hitta revisor eller redovisningskonsult med Revisor Eslöv är helt kostnadsfritt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vid dessa tillfällen kan du behöva en revisor

Vill du öka intressenters förtroende för ditt företag? Behöver du någon som kan vara ett bollplank? Vill du öka dina chanser att få finansiering? Har du revisionsplikt? Vid dessa situationer kan du behöva en revisor i ditt företag. Revisor Eslöv har lång erfarenhet av att förmedla rätt revisor till både större och mindre företag. Vi vet att det finns många fördelar med att anlita en revisor och du får därför 3 offerter utan kostnad.

Huvudsakligen arbetar en revisor med att utföra revisioner. Under revisionen granskas ett företags redovisning och förvaltning. Med hjälp av information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Revisionen avslutas med en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om resultatet från granskningen. Revisionsberättelsen fungerar som en kvalitetsstämpel och kan öka ditt företags trovärdighet. Intressenter så som banker, kunder, leverantörer och ägare vet att bolaget styrs och drivs på ett korrekt sätt samt att alla siffror stämmer.

Revisorn kan även vara rådgivare. Att ha revisorn som bollplank är nyttigt i ett företag som lever i en föränderlig tillvaro. Konsultationerna kan bland annat handla om omstruktureringar, förvärv, värdering och beskattning.

Vid dessa tillfällen kan du behöva en redovisningskonsult

Tycker du att bokföringen är tråkig? Känner du dig förvirrad kring alla regler som finns för lönehanteringen? Vill du ha mer tid till att driva och utveckla ditt företag? Då är det en redovisningskonsult du behöver. Vi på Revisor Eslöv förmedlar inte bara revisorer utan även redovisningskonsulter. Att ta hand om den ekonomiska situationen i företaget kan vara tidskrävande och svårt, därför är det en fördel att ta in professionell hjälp.

Till skillnad från revisorer arbetar redovisningskonsulter med att utföra redovisningstjänster. De får en viktigt roll i företaget eftersom ekonomin är en central del. Uppdragen sätts upp av uppdragsgivaren, därför varierar arbetsuppgifterna. Redovisningskonsulter är specialiserade inom bokföring och ekonomisk redovisning och arbetar bland annat med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. De kan antingen ha hand om delar av bokföringen eller hela, beroende på vad du som uppdragsgivare har för behov. Fördelarna med att anlita en redovisningskonsult är flera. Du sparar bland annat tid som du kan lägga på annat i ditt företag, dessutom slipper du oroa dig över lagar och regler samt över att göra fel.

Det här innebär auktorisering

Vem som helst kan kalla sig för revisor eller redovisningskonsult, men vem som helst kan inte kalla sig auktoriserad. Den här titeln är skyddad enligt svensk lag och visar att revisorn och redovisningskonsulten har uppfyllt en rad krav. Det krävs bland annat flera års utbildning och praktisk erfarenhet från branschen. För att alltid uppehålla en viss standard så blir de auktoriserade kvalitetskontrollerade vart femte (revisor) och sjätte (redovisningskonsult) år.

För att garantera hög kvalitet arbetar auktoriserade redovisningskonsulter enligt Reko. Det är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Redovisningskonsulten har den som stöd i sin vardag och den bidrar till ett effektivare arbete och högre kvalitet på redovisningstjänster. Både företag och näringsliv har nytta av detta.

En auktoriserad revisor måste under sin arbetsgång beakta god revisionssed samt god revisorssed. Den goda revisorsseden innebär bland annat att revisorn alltid ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds. God revisionssed är en revisionsstandard där det framgår hur arbetsinsatsen ska gå till för varje uppdrag.

Välj kvalitet med Revisor Eslöv

Vi vet vad som krävs för att skapa ett lyckat samarbete mellan uppdragsgivare och revisor eller redovisningskonsult. Dina önskemål matchas optimalt med våra samarbetspartners när du beskriver sina behov så tydligt som möjligt. För att du ska känna dig trygg med tjänsten får du välja mellan upp till 3 olika offerter, helt kostnadsfritt och utan bindning.

Börja här