Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Eskilstuna

Skatter, tillstånd och försäkringar. Tre tråkiga ord i en mening, men oerhört nödvändiga att tänka på i ett företag. Vet du om du behöver tillstånd? Vet du hur skatten ska hanteras? Har du inte koll på svaren till frågorna så finns det möjlighet att få hjälp. Redovisningskonsulter är insatta i de regler som gäller för just ditt företag och kan biträda dig med många saker. Du hittar enkelt en redovisningskonsult genom att fylla i formuläret hos oss på Revisor Eskilstuna. Du får svar av våra samarbetspartners inom 36 timmar. Att överlämna ekonomin till någon annan är både tryggare för dig och andra inblandade.

Dina 3 kostnadsfria offerter kan du välja mellan i lugn och ro.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Auktoriserade redovisningskonsulter har bred erfarenhet och kompetens

Redovisningskonsulter arbetar med redovisnings- och bokföringstjänster till företag. Dessa tjänster kan omfatta registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer för att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Det kan även vara att hjälpa företaget med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Rådgivning är även ett område som de arbetar med.

Vem som helst kan i stort sett arbeta som en redovisningskonsult och kalla sig det. Däremot kan inte vem som helst kalla sig för auktoriserad eftersom det är en titel som är skyddad enligt svensk lag. Den auktoriserade redovisningskonsulten ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen.

Organisationerna som utfärdar titeln är SRF (Sveriges redovisningskonsulter förbund) och FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Det behövs bland annat en gedigen ekonomisk utbildning och flera år av praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation för att bli auktoriserad. Även när titeln har utfärdats måste redovisningskonsulten genomgå aktualitetsutbildning, följa Srf Konsulternas etiska regler, uppfylla krav på yrkeskvalitet, genomgå kvalitetskontroll och inneha godkänd ansvarsförsäkring.

För att hålla hög kvalitet samarbetar Revisor Eskilstuna med auktoriserade redovisningskonsulter. Vi vet att hög kvalitet levereras till kunden eftersom de auktoriserade redovisningskonsulterna arbetar enligt regelverket Reko.

Reko som regelverk för auktoriserade redovisningskonsulter

2008 utvecklades Reko av SRF och FAR. Det är en svensk standard för redovisningstjänster och något som ska tillämpas av alla som är auktoriserade redovisningskonsulter. Företaget kan få en bokslutsrapport eller periodbokslutsrapport som ett kvalitetskvitto för redovisningen genom att uppfylla kraven i standarden. I Reko står det beskrivet hur man bygger kvalitativa redovisningstjänster, det är alltså ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer. Standarden riktar sig i första hand till auktoriserade redovisningskonsulter för att skapa kvalitet i redovisningen som är till nytta för företaget, näringslivet och samhället.

Det är en trygghet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult eftersom de tar ansvar för att de utförda tjänsterna håller en hög kvalitet, vilket leder till hög kvalitet i redovisningen. I redovisningskonsultens arbete ska Reko genomsyras och effektivisera arbetet genom en tydlig struktur och ett gemensamt arbetssätt. Anlitar du en auktoriserad redovisningskonsult från en byrå kan det innebära att leveranser säkerställs eftersom du alltid har någon tillgänglig. Eftersom de arbetar enligt Reko så är det ingen risk att arbetet får en annorlunda struktur eller form. Du kan känna dig trygg med att redovisningskonsulten arbetar professionellt eftersom denne är välutbildad, följer Reko, blir kvalitetskontrollerad och har ansvarsförsäkring.

Revisor Eskilstuna hjälper dig även hitta en revisor

Vi på Revisor Eskilstuna erbjuder inte bara hjälp med att hitta redovisningskonsulter, genom oss kan du även hitta revisorer. Vi är experter på att förmedla rätt hjälp till kunden och vi gör det baserat på dina önskemål.

Till skillnad från redovisningskonsulten arbetar revisorn antingen med revisioner eller rådgivning. Revision innebär att en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden utfärdas. Revisorer kan också vara auktoriserade och ska utföra sitt arbete under god revisionssed och revisorssed.

För vissa bolag är det krav på att ha revisor men det kan vara en fördel att ha det även om det inte är krav. Precis som auktoriserade redovisningskonsulter så utför en auktoriserad revisor sitt arbete med hög kvalitet. Om till exempel redovisningen har granskats av en revisor kan det höja förtroendet hos företagets intressenter.

Revisor Eskilstuna är en trygg tjänst som låter dig hitta det du söker efter snabbt och enkelt. Våra samarbetspartners väljs med stor omsorg vilket gör att du kan känna dig säker med den tjänst som levereras. Efter du fyllt i formuläret får du svar inom 36 timmar av våra samarbetspartners. Du tar kostnadsfritt emot 3 offerter och kan jämföra och välja den som passar dig bäst.

Börja här