Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Enköping

Fakturerar du i ditt företag? Det är ett administrativt arbete som kan ta mycket tid från företaget. Det ger ofta ett stort värde att få hjälp med faktureringen. Därför hjälper vi dig på Revisor Enköping att hitta en redovisningskonsult.

När det handlar om fakturering är det viktigt att det blir rätt och du kan enkelt undvika misstag genom att anlita en expert. Vi hjälper dig hitta en redovisningskonsult inom 36 timmar från att du fyllt i formuläret. Redovisningskonsulten har goda kunskaper och är proffs på just fakturahantering. Du slipper oroa dig över både tid och vad som ska finnas med på fakturan, det blir helt enkelt lättare.

Du får upp till 3 offerter att välja mellan, de är helt kostnadsfria.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Detta gäller vid fakturering

Om ditt företag säljer tjänster till andra företag måste en faktura skickas. Är det mindre tjänster eller om du sålt till en privatperson kan det räcka med ett kvitto. Stegen för fakturahantering är enkla: Först ska priset bestämmas och om det är utan eller med moms. Vet du inte vad momssatsen är får du ta reda på det. När priset är bestämt ska moms räknas ut och fakturan ska skapas och skickas. Glöm inte att spara en kopia till din egen bokföring.

Det finns olika fakturor, bland annat pappersfakturor och e-fakturor. E-fakturor ger möjligheten att effektivisera arbetet eftersom OCR-nummer, förfallodatum och betalningsinformation redan är ifyllt och färdigt. För att kunna skicka e-fakturor måste företaget teckna avtal med banken och vara ansluten till bankens e-fakturatjänst.

Oavsett om det är en pappersfaktura eller e-faktura så måste den innehålla viss information. Bland annat:

 • Datum fakturan utfärdades (fakturadatum)
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier
 • Ditt momsregistreringsnummer
 • Ditt och köparens namn och adress
 • Varans eller tjänstens omfattning
 • Datum varorna eller tjänsterna utfördes
 • Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
 • Den aktuella momssatsen
 • Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning

Fakturan bör skapas och dateras i samband med leveransen. Den bör skickas så snart som möjligt för att kunna betala dina egna fakturor.

Fakturan är viktig, inte bara för företagets trovärdighet utan även för bokföringens skull. Det är inget ovanligt att företag väljer att anlita en redovisningskonsult som kan hjälpa till med fakturahanteringen. Det kan vara ett tung administrativt arbete vilket gör att det får ett stort värde att få hjälp. Redovisningskonsulten hjälper inte bara till med faktureringen utan även med rådgivning kring hur kunderna ska faktureras, hur lång tid det bör ta innan man skickar ut fakturan och vad som ska finnas med på den. Med Revisor Enköping kan du hitta en redovisningskonsult som kan allt detta och mycket mer.

Redovisningskonsulter arbetar med redovisningstjänster

Förutom fakturering kan redovisningskonsulter även bidra med andra redovisningstjänster. De arbetar bland annat med lönehantering, löpande bokföring, skattedeklarationer, inkomstdeklarationer och årsredovisningar. Det är du som kund som bestämmer omfattningen av arbetsuppgifterna. Förutom att arbeta med redovisning erbjuder de även rådgivning och affärsutveckling.

Redovisningskonsulten kan vara auktoriserad, vilket är en titel som är skyddad enligt svensk lag. Det krävs både utbildning på akademisk nivå och flera års praktisk erfarenhet för att erhålla titeln. Titeln måste även förnyas vart 6:e år och konsulten måste genomgå löpande vidareutbildning. Som auktoriserad har redovisningskonsulten en framåtblickande, proaktivt perspektiv och ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen. De har även bred erfarenhet och är väl insatt inom olika branscher för att kunna erbjuda rätt kompetens. Det blir en garanti på kvalitet att konsulten är auktoriserad eftersom de måste följa Reko som är en standard med riktlinjer och principer för hur arbetet ska utföras. Titeln är alltså en trygghet. För att du ska känna denna trygghet samarbetar vi på Revisor Enköping med auktoriserade redovisningskonsulter.

Det är enkelt och snabbt att hitta auktoriserade redovisningskonsulter

För att komma i kontakt med våra samarbetspartners behöver du fylla i formuläret. Det tar bara 36 timmar innan du har upp till 3 olika offerter. För att du ska hitta det du är i behov av har du inga förpliktelser. Det är viktigt för oss att du känner dig nöjd med den lösning som presenteras, men för att matchningen ska bli optimal behövs formuläret fyllas i så noggrant som möjligt. Hos Revisor Enköping kan du även hitta en auktoriserad revisor.

Börja här