Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Botkyrka

För vissa företag är det krav på att anlita en revisor. Vet du vad som gäller för ditt? Revisor Botkyrka hjälper dig komma i kontakt med auktoriserade revisorer som bistår dig med dina önskemål. Att ha en revisor kan vara en stor fördel, därför får du svar inom 36 timmar efter du fyllt i formuläret. Våra samarbetspartners kontaktar dig med 3 olika offerter helt kostnadsfritt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Varför behövs en revisor?

Att anlita en revisor kan ge dig och alla inblandade intressenter en säkerhet. Revisorn kvalitetssäkrar företagets ekonomiska information och kan identifiera eventuella problem och även hitta rätt lösning. Att all information är kvalitetssäkrad av en revisor gör att företaget skapar trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder.

En auktoriserad revisor ser inte bara till att företaget får en kvalitetsstämpel utan är även en utmärkt person att bolla idéer med. För många fungerar revisorn som ett bollplank och någon som de kan ställa frågor till eftersom de har erfarenhet från andra företag och branscher. För de företag som lever i en föränderlig tillvaro kan det vara mycket värdefullt att ha en sådan kontaktperson. Revisorn kan bland annat konsultera kring omstruktureringar, förvärv, värdering och beskattning. För att ytterligare kunna driva tillväxt och lönsamhet kan det vara nyttigt att ha någon som ifrågasätter vad som händer i företaget.

Revisorer har även ett väldigt stort nätverk som du kan dra nytta av. De omger sig med många personer från olika branscher och rätt revisor delar gärna med sig av sina kontakter. Var inte rädd för att fråga din revisor om du letar efter en person med en särskild kompetens.

Vet du om ditt företag har revisionsplikt?

Enligt lag måste ett företag som uppfyller två av tre regler använda sig av en revisor. Reglerna ser ut så här:

  • Företaget har fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Företaget har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Företaget har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Uppfyller ditt företag två av dessa krav har du alltså revisionsplikt och måste ha en revisor. Når företaget inte upp till kravet på revisor finns valet att välja bort det, revisionsplikten för mindre företag togs bort 2010.

Även om ditt företag inte har revisionsplikt är det en bra idé att fundera över vilka fördelar som finns med att anlita en revisor. Revisorn finns inte bara där för att granska företaget utan kan fungera som en partner också, vilket är värdefullt att ha när företaget växer. Det är dessutom svårt att ha svar på alla frågor och kan vara skönt att ha någon i din närhet som faktiskt har det.

Vill du komma i kontakt med en revisor i närheten av dig kan du använda dig av Revisor Botkyrka. Vi hjälper dig bli matchad med våra samarbetspartners och du får 3 offerter inom 36 timmar.

Kom i kontakt med auktoriserade revisorer

Godkänd och auktoriserad är två titlar som är skyddade enligt svensk lag. Ett bolag som är större eller publikt måste ha en auktoriserad revisor. Att revisorn är auktoriserad innebär att vissa krav har uppfyllts. Det är bland annat krav på utbildning och minst 5 års erfarenhet av arbete med revision. Revisorn får självklart inte heller vara i konkurs, ha näringsförbud eller vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde. Vart 5:e år genomgår den auktoriserade revisorn en kontroll av sin yrkesverksamhet och redbarhet. För att inneha auktorisation måste revisorn vara yrkesverksam som just revisor.

Via Revisor Botkyrka hittar du auktoriserade revisorer för att du som kund ska känna dig trygg med kvaliteten som levereras. Våra professionella samarbetspartners har möjlighet att hjälpa dig uppfylla dina behov och önskemål, vare sig du är ett större eller mindre företag.

Det är enkelt och snabbt att hitta en revisor med Revisor Botkyrka

För att hitta en revisor behöver du endast fylla i formuläret och formulera vad du har för önskemål och behov. Se till att fylla i formuläret så specifikt du kan för en så optimal matchning som möjligt. Inom 36 timmar har du 3 offerter som är helt kostnadsfria, du har dessutom inga förpliktelser. Våra samarbetspartners erbjuder kvalitativa tjänster inom ekonomi och kvalitetssäkras i alla led. Som kund kan du känna dig trygg med att få en kvalitativ tjänst levererad eftersom vi väljer våra partners med omsorg.

Börja här