Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Borlänge

Det finns många regler kring skatt och hur det ska betalas. Som företagare måste man hålla reda på alla regler så att inte fel summor betalas ut. Känner du dig vilse när det gäller skatt kan du ta hjälp av Revisor Borlänge.

Vi hjälper dig hitta en revisor eller redovisningskonsult som vet vilka regler som gäller för dig och ditt företag. Eftersom de har stor erfarenhet och bred kompetens kan de även hjälpa till med andra frågor som rör ekonomi och företagande.

För att ta emot dina 3 kostnadsfria offerter måste formuläret fyllas i. Inom 36 timmar kommer du sedan få kontakt med våra samarbetspartners.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här gäller när det kommer till skatten

Enligt lag ska skatt betalas in till staten för att främst finansiera den offentliga sektorn. Det finns olika typer av skatt som kan betalas, men det är företagsformen som bestämmer vad som gäller för ditt.

Enskild näringsverksamhet: Här är det vinsten som det skattas för. Den ska betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen. Vinsten är dina intäkter minus dina kostnader. Efter egenavgiften betalats och kommunalskatt samt eventuell statlig inkomstskatt kan du göra egna uttag av det som finns kvar av verksamhetens överskott.

Aktiebolag: Den skatt som företagen har haft för sin vinst kallas för bolagsskatt. Eventuell utdelning på aktier och lön som utbetalas skattar ägaren för. Vinsten fördelas till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital.

Handelsbolag och kommanditbolag: Handelsbolag beskattas inte för vinsten, däremot beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Varje månad i förväg ska den betalas och stäms sedan sedan av i samband med deklarationen. Baserat på verksamhetens överskott under året räknas skatter och avgifter ut. Det kan vara flera faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag.

Ekonomisk förening: Föreningen beskattar vinsten om det är en ekonomisk förening. Anställda medlemmar som får lön beskattas genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminärskatt, precis som för övriga anställda. Vinstutdelning av verksamhetens resultat kallas för överskottsutdelning. Det kan göras genom gottgörelse eller insatsutdelning.

En revisor eller redovisningskonsult kan hjälpa dig med skatten

Känner du dig inte helt insatt i skattereglerna så finns det hjälp att få. Revisor Borlänge hjälper dig hitta en revisor eller redovisningskonsult som vet vad som gäller för ditt företag.
Revisorer arbetar för det mesta med att utföra granskningar. Det kan vara att verifiera bokföring eller beslutsmässighet och verksamhet i en organisation.

Revisorn uttalar sig om information eller vissa förhållanden och utfärdar även en revisionsberättelse. Granskningen kallas för revision och vilar på tre grundpelare: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Oberoende är en förutsättning för att kunna ha tillit till revisorns uttalande. Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras och kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen. För vissa företag är det krav på att anlita antingen en godkänd eller auktoriserad revisor.
Till skillnad från revisorn arbetar redovisningskonsulten med själva redovisningstjänsterna som revisorn granskar. Konsulten biträder uppdragsgivaren med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna beror på uppdragsgivaren och dennes önskemål. Redovisningskonsulter kan bland annat arbeta med att biträda vid bokföring av affärshändelser, vid upprättande av bokslut, upprättande av årsbokslut utifrån ett färdigställt bokslut, upprättandet av årsredovisning utifrån ett färdigtställt bokslut och övriga uppdrag. De övriga uppdragen kan omfatta insourcinguppdrag,

koncernredovisningsuppdrag, budgetar och inkomstdeklarationer. Det finns inga krav på att ett företag ska ha en redovisningskonsult men det finns en del fördelar.

Revisor Borlänge erbjuder en kvalitativ tjänst för din trygghet

Revisorerna och redovisningskonsulterna som kan hittas via Revisor Borlänge är auktoriserade för din trygghet. Det är inte vem som helst som kan kalla sig auktoriserad eftersom det är en titel som är skyddad enligt svensk lag. Både utbildning och praktisk erfarenhet under flera år är krav för att kunna bli auktoriserad.

Med titeln följer däremot en hög kvalitet och du som kund kan känna dig säker i att tjänsterna som levereras håller en viss standard. För att komma i kontakt med en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult krävs det bara att du fyller i formuläret. Du slipper aktivt leta och kan luta dig tillbaka och vänta på att få svar. Inom 36 timmar har du fått 3 olika offerter.

Börja här