Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Boden

Genom Revisor Boden kan du enkelt hitta en revisor eller redovisningskonsult. Dina önskemål är i fokus när vi matchar dig med våra samarbetspartners. För att tjänsten ska vara så smidig som möjligt för dig som kund behöver du bara göra en sak. Det är att fylla i formuläret med information om vad du är ute efter och har för behov. Resten gör vi på EkonomiJuridik när vi matchar dig med våra samarbetspartners.

Tjänsten är enkel och snabb. Du har svar redan inom 36 timmar och får ta emot upp till 3 unika offerter. Det är självklart helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Behöver du revisor eller redovisningskonsult?

Våra samarbetspartners på Revisor Boden erbjuder olika tjänster. Det är ditt behov som bestämmer om du behöver en revisor eller redovisningskonsult. Ofta tror folk att yrkena är likadana men det finns faktiskt stora skillnader även om de ibland nuddar vid varandra. Är du ute efter någon som kan sköta den löpande redovisningen så är det en redovisningskonsult du behöver. Vill du istället ha någon som kan utföra revision så är det en revisor du behöver. Vid rådgivningstjänster finns det möjlighet att välja bland båda yrkesrollerna.

Revisioner utförs av revisorn

En revision är en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Den utförs av en revisor som arbetar med granskningar. Revisorn intygar att bolaget skött sin redovisning under året men även att styrelsen har hanterat sina uppgifter på rätt sätt. Efter revisionen skriver revisorn en revisionsberättelse där det står uttalanden om årsredovisningen och styrelsens förvaltning.

Revisionen ger en trovärdighet åt ett företags finansiella situation där årsredovisningen och revisionsberättelsen tillsammans är ett beslutsunderlag för företagets intressenter. Det var tidigare lag på att alla svenska aktiebolag skulle revideras. Nu är revisionsplikten avskaffad för många mindre företag och det är upp till dem själva om de vill kvalitetssäkra sin redovisning.

Vid utförandet av sitt uppdrag måste revisorn beakta god revisionssed samt god revisorssed. Den goda revisionsseden styrs av International Standards on Auditing där det står beskrivet hur arbetsinsatsen ska gå till för varje uppdrag. I god revisorssed står det istället beskrivet att revisorn alltid ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds.

Utöver revisionen kan även revisorn arbeta med rådgivning och vara ett bollplank för att utveckla ditt företag. Med deras breda erfarenhet och kompetens är de utmärkta rådgivare. För att veta vad en revisor kan erbjuda dig kan du använda Revisor Boden.

Få hjälp med den löpande redovisningen

En redovisningskonsult arbetar med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. De biträder både större och mindre organisationer och uppdragen varierar beroende på vad uppdragsgivaren har för önskan. Anlitar du en redovisningskonsult kan du bland annat få hjälp med den löpande bokföringen, skattedeklarationer, inkomstdeklarationer, fakturering, betalningsuppföljning, bokslut, årsredovisning och lönehantering. Det finns många exempel på vad det är för uppdrag en redovisningskonsult arbetar med. Använder du Revisor Boden för att hitta en konsult sätts dina önskemål och behov i främsta rum.

Redovisningskonsulter arbetar enligt god redovisningssed vilket innebär att redovisningen ska framställas och uträttas i överensstämmelse med bra allmänt bruk. Det är Bokföringsnämnden som har det största ansvaret för god redovisningssed. Deras huvuduppgift är att se till att den goda redovisningsseden utvecklas åt rätt håll. Det anses vara oerhört viktigt med god redovisningssed och det står till och med som en av de tre grundläggande reglerna för en årsredovisning. De övriga två reglerna är rättvisande bild och överskådlighet.

God redovisningssed handlar alltså om att följa tradition och allmänt bruk. Det är lite som en allmän lag och bestämmelse över hur en redovisning ska skötas.

Revisorer och redovisningskonsulter kan vara auktoriserade

Egentligen kan vem som helst kalla sig för revisor eller redovisningskonsult. Därför finns titeln auktoriserad, som är skyddad enligt svensk lag, som ett mått på hög kvalitet. För att redovisningskonsulten eller revisorn ska kunna bli auktoriserad måste först krav på utbildning samt erfarenhet uppfyllas. Utbildningen och den praktiska erfarenheten måste pågå under flera år för att säkerställa kompetens. Hos Revisor Boden kan du hitta en auktoriserad revisor och redovisningskonsult för att du som kund ska känna dig trygg med tjänsten som levereras. Våra samarbetspartners är inte bara auktoriserade utan har bred kompetens och en bra inblick i olika branscher. Ta kontakt redan idag för att få dina 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Börja här