Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Arvika

Revisorer och redovisningskonsulter kan många gånger vara problemlösare. De har lång erfarenhet och kunskap kring både ekonomi samt företagande och kan hjälpa till med mycket. Oavsett om du behöver hjälp med bokföringen eller att utveckla ditt företag så finns det hjälp att få.

Om du behöver hitta revisor eller redovisningskonsult så kan vi på Revisor Arvika hjälpa dig. Du behöver bara fylla i formuläret, sen sköter vi resten. Redan inom 36 timmar kan du få upp till 3 olika offerter, helt kostnadsfritt. Det är viktigt att du ska känna dig nöjd med lösningen, därför har du inget krav på att starta ett samarbete.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här kan en revisor erbjuda dig

Att anlita en revisor kan ha många fördelar för ditt bolag. Eftersom revisorn granskar företagets ekonomi leder det till att företagets trovärdighet utåt ökar. Väldigt ofta fungerar revisorn som proaktiv rådgivare, bollplank och problemlösare åt sina klienter. Främst arbetar de däremot med att utföra revisioner.

Revision är en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Den måste ske oberoende och enligt god revisionssed samt god revisorssed. Även tystnadsplikt är en viktig förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras. Ett tredje kriterier som krävs är kompetens. Revisorn måste kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen.

Under revisionen granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. Med hjälp av informationen som framgår redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt.

Revisorer erbjuder även rådgivning. Efter revisionen avslutas arbetet med en revisionsberättelse och revisorn ger råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. De verkar däremot som rådgivare inom andra område än redovisning och skatt. Revisorer som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk.

Oavsett varför du behöver en revisor så kan Revisor Arvika hjälpa dig hitta en snabbt och enkelt. Du behöver bara fylla i formuläret sen har du svar inom 36 timmar.

Revisionens tre grundpelare

Revisionen vilar på tre olika grundpelare: oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Oberoende Revisorn måste utföra revisionen med beaktande av sitt oberoende från alla intressenter. God revisorssed definierar ett antal riktlinjer avseende till exempel former för betalning.

Tystnadsplikt: En förutsättning för att revisionen ska ske korrekt är tystnadsplikt. Revisorns tystnadsplikt är i princip absolut och innebär att revisorn inte får röja information för obehöriga.

Kompetens: Revisorn måste självklart ha kompetens för att kunna utföra arbetet korrekt. I god revisorssed definierar dels vilken utbildning som revisorn bör ha och krav för vidareutbildning.

Auktoriserad revisor

Vem som helst kan kalla sig för revisor, därför finns titeln auktoriserad revisor som en indikation på hög kvalitet. För att en revisor ska kunna bli auktoriserad måste denne uppfylla en rad krav. Bland annat måste revisorn:

  • Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet
  • Vara bosatt i Sverige
  • Inte vara i konkurs, ha näringsförbud, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
  • Utbildning inom ekonomi och andra ämne
  • Praktisk erfarenhet inom revisionsarbete under minst fem år
  • Vara redbar och i övrig lämplig
  • Ha avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN)

Titeln måste även förnyas för att säkerställa att revisorn uppehåller en viss standard. De måste även genomgå löpande kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollerna är revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och revisionsföretag håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Sedan länge genomför branschorganisationen FAR kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

För att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete så utförs dessa kvalitetskontroller. Det är även ett stöd för medlemmarna i deras kvalitetsarbete. En godkänd kontroll är ett kvitto på att revisorn levererar tjänster av hög kvalitet.

När du använder Revisor Arvika för att hitta din nya revisor kan du känna dig trygg med att du blir levererad hög kvalitet. Vi kvalitetssäkrar i alla våra led och följer löpande upp.

Revisor Arvika hjälper dig hitta en revisor

Det kan vara svårt att hitta en passande revisor. Då kan du vända dig till oss på Revisor Arvika, vi är experter på att förmedla revisorer och gör det helt utifrån dina behov. Våra samarbetspartners väljs alltid med omsorg så att du ska känna dig trygg med lösningen som presenteras.

Det enda du behöver göra för att hitta en revisor är att fylla i formuläret. Efter det kommer du få upp till 3 kostnadsfria offerter, inom 36 timmar.

Börja här