Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Ängelholm

Som företagare i Ängelholm har du stora möjligheter att utvecklas. Vi på Revisor Ängelholm hjälper dig bland annat hitta revisor eller redovisningskonsult. De ekonomiska och administrativa bitarna i företaget behöver inte vara komplicerade eller tidskrävande. Anlitar du en revisor eller redovisningskonsult så sparar du både tid och vet att det blir gjort korrekt. Det finns en mängd fördelar som du enkelt kan ta del av.

Behöver du komma i kontakt med en revisor eller redovisningskonsult är det bara att fylla i formuläret. Våra samarbetspartners i Ängelholm svarar dig inom 36 timmar och erbjuder dig upp till 3 olika offerter kostnadsfritt. Tjänsten är även helt utan förpliktelser och du kan välja den lösning som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Starta och driva företag i Ängelholm

Ängelholms kommun har ett företagsvänligt klimat och är en självklar etableringsort för de mindre och medelstora företagen. Med den egna flygplatsen och andra goda kommunikationer skapar den omedelbar närhet med hela landet. Du kanske är i starten av ditt företag eller håller på att utveckla det. Oavsett vilket så finns det stöd och hjälp att få.

Ängelholms Näringsliv bedriver övergripande näringslivsutveckling gemensam för hela kommunen genom att vara en stödjande part vid företagsetableringar och befintliga företags utveckling samt tillgodoser företagens intressen. De har etablerat en företagslots som underlättar etableringar och myndighetskontakter. Det är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Den handlar om praktisk rådgivning och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en kommunal verksamhet. Företagslotsen hanterar huvudsakligen ärenden kring nyetablering, omlokalisering och expansion av företag. Det kan röra sig om frågor kring: plan- och bygglov, mark- och utbyggnadsfrågor, miljöbestämmelser, livsmedel, alkohol- och utskänkningstillstånd, brand- och säkerhet samt teknikfrågor.

För dig som vill starta företag finns även Nyföretagarcentrum som erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv starta-eget rådgivning, coachning och mentorskap tillsammans med ett stort aktivt nätverk inom näringslivet.

Om du behöver hjälp med de ekonomiska bitarna kan du vända dig till Revisor Ängelholm. Vi förmedlar revisorer och redovisningskonsulter till både mindre och större företag.

Har ditt företag krav på revisor?

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor men om bolaget inte når upp till två av tre krav kan revisorn väljas bort:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Revision är den främsta arbetsuppgiften som en revisor arbetar med. I revisionen granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. De verifierar att beslut tas korrekt i ledningen och att verksamheten i övrigt sker på ett korrekt sätt. Är verksamheten en förening har de i uppgift att verifiera att stadgarna följs.

Revisionen avslutas med att revisorn upprättar en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen redogör revisorn sin granskning av styrelsens förvaltning och om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Den innehåller bland annat ett uttalande om fastställande av balansräkningen och om rörelsens styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. Revisionsberättelsen ska lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månad efter att räkenskapsåret har avslutats.

Är du i behov av att anlita en revisor kan du fylla i formuläret. Vi på Revisor Ängelholm matchar dig sedan med våra samarbetspartners.

Har du ingen tid över till bokföringen?

Det är inte alla som tycker att de ekonomiska bitarna i företaget är roliga. För många är det tidskrävande och det finns många regler och lagar att förhålla sig till. Om du vill ha hjälp med redovisningen ska du vända dig till en redovisningskonsult som är expert på siffror och ekonomi. Deras arbetsuppgifter skiftar men de är specialiserade inom bland annat bokföring och ekonomisk redovisning. De ser till exempel till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. Att utveckla modeller för redovisning och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras kan vara en del av arbetet. Ibland deltar redovisningskonsulten även i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkter och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Revisor Ängelholm hjälper dig oavsett dina behov

Oavsett om du behöver hjälp med redovisningen eller revisionen så kan Revisor Ängelholm hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet från att hjälpa företag hitta rätt efter sina önskemål. För att matchningen mellan dig och våra samarbetspartners ska vara optimal behöver du fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Inom 36 timmar får du upp till 3 olika offerter att välja mellan i lugn och ro.

Börja här