Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningskonsulter

Alla företagare vet att ekonomin är en otroligt viktig del. Den måste göras rätt och den måste göras i tid. Vid sådana stunder väljer många att anlita hjälp vilket ger dem mer tid över till annat i företaget och de slipper oroa sig över att det blir fel. Dessutom kan det vara en otroligt tråkig syssla som inte många gillar att spendera tid på.

De som är proffs på ekonomisk redovisning är redovisningskonsulter. Deras kunskaper sträcker sig från bokföring till skatt och mycket mer. De är specialister på ekonomi och kan enkelt sköta hela eller delar av redovisningen.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Detta innebär redovisning

Redovisning innebär att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information rörande företagets ställning och resultat. Begrepp som hör till redovisningen är bland annat bokföring av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Många av de beslut som fattas i ett företag använder information som sammanställts och rapporterats i redovisningen. Årsbokslutet kan till exempel vara underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och hur mycket skatt som tas ut. Företagets interna och externa intressenter ska även ha tillgång till den information de behöver vilket redovisningen ser till. I många företag är det redovisningskonsulter som sköter redovisningen eftersom de är experter på det.

Redovisningen kan delas in i två olika delar: intern redovisning och extern redovisning.

Intern redovisning

Precis som det låter syftar den interna redovisningen till att ge information till företagets interna intressenter. Den behandlar främst interna händelser, alltså transaktioner som sker inne i företaget. Till de interna intressenterna räknas till exempel företagsledning, avdelningschefer och medarbetare.

Extern redovisning

Den externa redovisningen kallas även för affärsredovisning. Till externa intressenter räknas till exempel aktieägare, långivare och investerare. Den är till för att registrera företagets affärshändelser. Alla externa intressenter ska kunna ta del av information kring händelser som medför en direkt förändring i balansräkningen.

Redovisningskonsulter är experter på redovisning

Redovisningskonsulter får en väldigt viktig roll inom företag. Deras arbete varierar rätt så mycket eftersom det är uppdragsgivaren som bestämmer hur uppdraget ska se ut. Vanliga uppgifter omfattar att hjälpa till med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Allt som rör redovisningen är de specialiserade inom vilket innebär att de erbjuder en stor variation av hjälp. De arbetar med in- och utbetalningar samt andra ekonomiska händelser i företaget. Redovisningskonsulter ser till exempel till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i tid. Andra vanliga uppgifter är löpande arbete med bokslut, årsredovisningar och andra ekonomiska transaktioner som rör företaget eller organisationens verksamhet.

Redovisningskonsulter utför även rådgivning som mer eller mindre ingår i alla andra tjänster, det gör att de blir företagets mest naturliga rådgivare.

Auktoriserade redovisningskonsulter erbjuder hög kvalitet

Redovisningskonsult är ingen skyddad titel, men det är auktoriserad. Det är en klok investering att anlita en redovisningskonsult och om redovisningskonsulten dessutom är auktoriserad vet man att tjänsterna som levereras kommer vara av hög kvalitet. Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och redovisningskonsulter som innehar titeln håller sig uppdaterade kring de senaste nyheterna och reglerna inom bland annat redovisning och skatt. En förnyelse av titeln görs vart sjätte år för att säkerställa att nivån är jämn och hög.

För att redovisningskonsulter ska kunna erhålla titeln auktoriserad måste de uppfylla en rad krav först. Det krävs att redovisningskonsulten har utbildning inom ekonomi på akademisk nivå som måste uppnå 180 högskolepoäng. I utbildningen måste kurser som företagsekonomi, skatt och juridik ingå. Förutom utbildning krävs det att redovisningskonsulten har praktisk erfarenhet under minst tre år beroende på utbildningen. Förutom utbildning och praktisk erfarenhet är det även krav på vidareutbildning.

Auktoriserade redovisningskonsulter har vad som krävs för att utföra redovisningen med hög kvalitet och de gör vad som krävs för att ha bra koll på vad som gäller och hur det ska göras.

Reko som standard för redovisningstjänster

Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är en standard som har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Den är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och är en erkänd standard i branschen och näringslivet. Främst riktar den sig till auktoriserade redovisningskonsulter för att skapa kvalitet i redovisningen. Den fungerar som ett stöd för redovisningskonsulten och bidrar till ett effektivare arbete och högre kvalitet på redovisningstjänster, vilket är till nytta för både företag och näringslivet.

Standarden innehåller inga redovisningsregler utan fokuserar på hur själva arbetet ska utföras. Det presenteras en övergripande metodik som ska medföra att de utförda tjänsterna uppnår hög kvalitet. Själva tillämpningen och anpassningen till standarden påverkar av redovisningsföretagets storlek och inriktning samt hur arbetet organiseras i övrigt.

Med hjälp av Reko får redovisningskonsulter en tydlig struktur och även ett gemensamt arbetssätt. Företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult kan känna sig trygga med att denne arbetar professionellt, är välutbildad, följer Reko, blir kvalitetskontrollerad och har ansvarsförsäkring. Förutom redovisningstjänsterna får företaget även en naturlig rådgivare som kan hjälpa med lönsamhet och affärer. Auktorisationen har tagits fram för att hjälpa företagare att lätt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

Börja här

Så här fungerar kvalitetskontroller

Förutom Reko är kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. För redovisningskonsulter är det FAR som genomför kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag. Kvalitetskontrollerna används för att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete med stort förtroende, samtidigt är det ett stöd för redovisningskonsulternas eget kvalitetsarbete. Det är branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheter garantier för att redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetskontrollerna görs vart sjätte år för auktoriserade redovisningskonsulter. Den stärker redovisningskonsulter i deras yrkesroll och är av avgörande betydelse för att säkerställa redovisningskvalitet.

Företag som letar efter auktoriserad redovisningskonsulter kan enkelt hitta en lösning via förmedlingstjänster. Idag är de vanligt att man tar hjälp med redovisningen i företaget, då är det skönt att man kan hitta redovisningskonsulter snabbt och enkelt via EkonomiJuridik. Genom tjänsten kan företag få upp till tre olika offerter från byråer i samma stad.