Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningsbyrån

Intresset för bokföring och redovisning som företagare är inte alltid stort. Det roligaste är att tillbringa tid med kärnverksamheten, men ekonomin och de administrativa bitarna är tidskrävande. Många suckar när de hör ordet bokföring och beskriver det som en börda. Av den anledningen väljer många företag att anlita hjälp vilket kan få hos den närmsta redovisningsbyrån. De erbjuder hjälp inom redovisning och rådgivning och kan enkelt avlasta företagare som vill ha mer tid över till kärnverksamheten. När redovisningsbyrån hjälper till med ekonomin kan företag känna sig trygga med att det blir gjort korrekt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisning omfattar både bokföring och årsredovisning

Redovisning syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information. De gäller även all information som rör företagets ställning och resultat. Till redovisningen hör den löpande bokföringen av företagets affärshändelser men även bokslut och årsredovisning. Många av de beslut som fattas i ett företag har tagits med hjälp av den information som sammanställts och rapporterats i företagets redovisning. Såväl interna som externa intressenter tar del av redovisningen och den ser till att de har tillgång till den informationen de behöver. Redovisningen kan delas in i två olika delar: intern redovisning och extern redovisning.

Intern redovisning

Den interna redovisningen vänder sig till de interna intressenterna och behandlar interna händelser. Till de interna intressenterna räknas bland annat företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den fungerar som underlag för beslutsfattande och planering av företagets verksamhet och redovisningen ska då ge ekonomisk information till ägare och ledning.

Extern redovisning

Den externa redovisningen vänder sig till externa intressenter. Till de externa intressenterna räknas bland annat aktieägare, långivare och investerare. Den externa redovisningen syftar till att registrera företagets affärshändelser och ge externa intressenter information om företagets ställning och resultat under en bestämd period.

Redovisningsbyrån tillhandahåller redovisningstjänster

Företag som behöver hjälp med redovisningen kan vända sig till den närmsta redovisningsbyrån. De hjälper till med redovisningstjänster vilket bland annat omfattar bokföring och lönehantering. Redovisningen i företaget ska vara tillgänglig både internt och externt så det är noga att den dokumenteras och organiseras ordentligt. Det här är redovisningsbyråer experter på.

De som arbetar på redovisningsbyrån kallas för redovisningskonsult. Själva möjligheten att få konsultation och rådgivning uppskattar många företagare eftersom det alltid dyker upp frågor och funderingar med tiden. Företagare har alltid valet att hantera sin redovisning själv men för många som anlitar en redovisningskonsult är det tryggt att ha någon tillgänglig att ställa frågor till. På redovisningsbyrån kan det även finnas specialister inom vissa områden, till exempel inom koncernredovisning eller så har de riktat in sig på företagsrådgivning eller affärsutveckling. Inriktningen beror självklart på företaget, vad de har för behov, storleken på företaget och eventuellt vad redovisningsbyrån har specialiserat sig på.

Väldigt ofta blir redovisningskonsulten företagets högra hand när det gäller frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. De får därmed en viktig roll eftersom ekonomin är en central del i varje företag. Redovisningskonsultens uppdrag beror på vad företaget behöver hjälp med. Vanliga uppgifter kan vara att hjälpa till med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Tjänsterna kan även innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutunderlag och sammanställa årsredovisningar.

En redovisningskonsult kan vara auktoriserad

Att anlita hjälp från den närmsta och bästa redovisningsbyrån har många fördelar. Företagare sparar tid eftersom de slipper hantera redovisningen och de slipper även oroa sig över att något blir fel. Redovisningskonsulter är experter på redovisning och vet vilka lagar och regler som gäller för olika företag.

Om redovisningsbyrån är seriös eller inte kan vara svårt att avgöra eftersom vem som helst kan starta en. Det innebär att vi har både seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. Därför finns titeln auktoriserad redovisningskonsult som hjälper företag att enkelt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna. Den är skyddad enligt lag och konsulten måste uppfylla en rad krav för att bli godkänd och certifierad.

Det krävs att redovisningskonsulten är verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag, har företagsekonomisk utbildning och tre till fem års praktisk erfarenhet av arbete med redovisningstjänster. När konsulten har uppfyllt dessa krav ska de genomgå en redovisningskonsultexamen.

Redovisningskonsulter som är auktoriserade måste fortsätta hålla sig uppdaterad kring lagar och regler om redovisning, skatt och andra områden. Certifieringen måste förnyas vart sjätte år genom en kvalitetskontroll för att säkerställa att konsulten håller en viss standard. Redovisningskonsulten måste även följa Reko och god redovisningssed under sitt arbete.

Börja här

Innebörden av god redovisningssed och Reko

Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är en standard som riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter. Standarden är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster. Syftet med Reko är att skapa kvalitet i redovisningen vilket är till nytta för företag, näringsliv och samhälle. Den innehåller inga regler utan fokuserar endast på hur själva arbetet ska utföras.

Bokföringsnämnden har det övergripliga ansvaret för att utveckla vad god redovisningssed är. Den kan beskrivas som att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis innebär ofta använd eller allmänt accepterat tillvägagångssätt. God redovisningssed ska följas av alla som är bokföringsskyldiga. Det innebär att redovisningsbyrån har ett stor ansvar i att alla regler och lagar har följts. Om bokföringen inte har skett enligt god redovisningssed måste företaget stå till svars, i värsta fall kan det leda till böter.

För att hitta den närmsta och bästa redovisningsbyrån som följer både Reko och god redovisningssed kan EkonomiJuridik hjälpa till. Företag som fyller i formuläret får alltid upp till tre olika offerter helt utan kostnad.