Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningsbyråer

Varje dag kontaktar flera företag redovisningsbyråer för att få hjälp med redovisningen. Att få hjälp med redovisningen är en stor fördel för många företagare, det sparar tid och redovisningen blir gjord korrekt enligt alla lagar och regler. Det är en väldigt värdefull resurs för många företagare eftersom ekonomin är en central del i alla företag.

Variationerna för vad redovisningsbyråer kan hjälpa till med på ett företag är stora. Uppdragen bestäms utifrån vad kunden behöver hjälp med och har behov av.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här omfattar redovisningen

Redovisning är ett omfattande begrepp som syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information. All ekonomisk information som rör företagets ställning och resultat ska sammanställas och dokumenteras. Bland annat den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning hör till redovisningen. Många av de beslut som fattas i ett företag har tagits med hjälp av informationen som sammanställts och rapporterats. Såväl interna som externa intressenter har nytta av redovisningen eftersom den ser till att de har den information som behövs.

Redovisningsbyråer är proffs på redovisning och erbjuder en rad olika tjänster inom området.

Tjänster som redovisningsbyråer erbjuder

Redovisningsbyråer erbjuder företag hjälp med redovisningen. Uppdragen varierar mycket beroende på vad företaget behöver hjälp med men grunden är att redovisningsbyråer strukturerar och planerar ett företags ekonomiska information.

Redovisningskonsulter arbetar på redovisningsbyråer och hjälper företagen med att uppfylla deras behov. Väldigt ofta blir redovisningskonsulten företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. En stor fördel som uppskattas väldigt mycket hos företagare är möjligheten till konsultation, när det uppstår problem eller frågor är det tryggt att ha någon att fråga.

Redovisningskonsulter är specialiserade inom bokföring och ekonomisk redovisning. Det är vanligt att de hjälper till med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Tjänsterna kan även innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. De ser även till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid.

Bokföring

Det är vanligt att redovisningsbyråer hjälper till med bokföringen, det görs genom att ordna och sammanställa alla affärshändelser i företaget. Affärshändelser är händelser som påverkar företagets resultat och ställning, de ska vara dokumenterade som verifikationer. Exempel på verifikationer är kvitton och fakturor. I bokföringslagen bestäms det hur bokföringen ska skötas men den måste ske löpande.

Årsredovisning

Efter räkenskapsåret sammanställs företagets räkenskaper och förvaltning i en årsredovisning. Enligt lag ska alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Den ska vara offentlig och vad den ska innehålla är bestämt i årsredovisningslagen. Bland annat måste den vara överskådligt uppställd samt ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat.

Lönehantering

Det finns många regler kring hantering av lönen men redovisningsbyråer är insatta i vad som gäller. För de anställda är lönen en väldigt viktig faktor och den måste vara rätt när den betalas ut.

Moms

Moms är en form av skatt på varor och tjänster. När företagare säljer en tjänst eller vara ska moms läggas på priset. Även när företag köper en tjänst har moms lagts på priset.

Moms kan delas in i ingående och utgående. Ingående moms är moms på det som ett företag köper och utgående moms är den moms som läggs på varor och tjänster som ett företag säljer.

En auktoriserad redovisningskonsult garanterar kvalitet

Det finns många redovisningsbyråer runt om i Sverige, att veta vilka av dessa som är seriösa eller inte kan vara svårt. Man måste ha förtroende för sin redovisningsbyrå för att samarbetet ska bli gynnsamt. Om redovisningskonsulterna som arbetar på redovisningsbyrån är auktoriserade så vet man däremot att de strävar efter hög kvalitet. Titeln auktoriserad har tagits fram för att hjälpa företagare att enkelt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att redovisningstjänsterna som utförs håller en hög kvalitet. Titeln är också en kvalitetsstämpel som ger en tydlig yrkesidentitet.

Börja här

Det krävs att konsulten har utbildning samt praktisk erfarenhet under ett antal år för att kunna erhålla titeln. Dessutom måste titeln förnyas vart sjätte år genom en kvalitetskontroll för att säkerställa att konsulten håller hög kvalitet i sitt arbete. Kvalitetssäkringen är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. Den utgör även branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kontakta seriösa redovisningsbyråer

Det är som sagt viktigt att företag kontaktar seriösa redovisningsbyråer. Att hitta en sådan byrå kan vara krångligt, men EkonomiJuridik gör det enkelt. Genom att fylla i formuläret kan företag få upp till tre olika erbjudanden från professionella och kompetenta redovisningsbyråer. Tjänsten är helt kostnadsfri och utan bindning.