Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningsbyrå

Genom vår förmedlingstjänst mottar du offerter helt kostnadsfritt från kvalificerade redovisningsbyråer och redovisningskonsulter.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad kan en redovisningsbyrå hjälpa dig som företagare med?

  • Bokföring– Redovisningen av ekonomiska transaktioner är mycket viktig i ett företag. Alla transaktioner under ett år måste bokföras korrekt och här finns inget utrymme för misstag.
  • Löneadministrationen– löner ska betalas ut i tid, arbetsgivaravgifter och skatt ska betalas. Allt detta kan ta mycket tid för en företagare, tid som ofta kan förvaltas bättre.
  • Skattedeklaration– Varje månad måste moms och arbetsgivareavgifter betalas in. En professionell redovisningsbyrå ordnar din skattedeklaration effektivt och snabbt.
  • Bokslut och årsredovisning – En korrekt årsredovisning avslutar året på ett kvalificerat och proffsigt sätt och inger förtroende hos banker, kreditgivare och myndigheter.
  • Bolagsbildning– Vill du starta eget företag? Är du osäker på vilken bolagsform som passar ditt tilltänkta företag bäst? En redovisningsbyrå kan hjälpa dig på vägen och upprättar alla handlingar som behövs.
  • Likvidation– Måste du likvidera ditt bolag? Ta hjälp av en redovisningsbyrå för att på ett säkert sätt genomföra likvidation av bolaget.

En av de största fördelarna med att anlita en redovisningsbyrå är att redovisningen blir korrekt från början. Med en professionell redovisningsbyrå behöver du inte oroa dig för misstag. Med erfarenhet och bra insyn i företagsekonomi så är du i trygga händer. Det kostar förvisso lite att anlita en redovisningsbyrå, men du vinner i gengäld massa tid som du kan lägga på att utveckla ditt företags kärnverksamhet. I längden är det en klok investering. En bra redovisningsbyrå hjälper dig att få kontroll över viktiga nyckeltal i din verksamhet. Bland annat med balansrapport, resultatrapport och årsbokslut.

Balansrapport– Ett viktigt instrument för att stämma av ett företags bokföring är att utföra regelmässiga kontroller och analyser. Genom en regelbunden rapportering av företagets ekonomiska ställning vid bestämda tidpunkter får man en bra uppfattning om hur företagets intäkter och kostnader ser ut. Balansrapporten ger även en bra bild över hur företagets intäkter och kostnader ser ut. Tillsammans med resultatrapporten ger balansrapporten betydelsefull bild hur det går för företaget.

Resultatrapport- Resultatrapporten hämtas från företagets redovisning och visar hur ett företags resultat (vinst, förlust eller nollresultat) sett under en viss tidsperiod. I resultatrapporten framgår bland annat omsättning, bruttovinst, budgetjämförelser (mot tidigare år) samt vinsten före och efter skatt. Resultatrapporten är uppställd i kontonummerordning.

Årsbokslut- Ett årsbokslut är viktigt för dig som företagare då det ger en tydlig bild av hur det går för företaget. Detta gäller oavsett vilken bolagsform som du bedriver. Ett fördelaktigt bokslut är ett mycket viktigt underlag för förhandlingar med banker, kreditgivare, leverantörer och kunder. Det är också en bra utgångspunkt för budgetarbetet och för uppföljning av lönsamheten och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Eftersom revisionsplikten sedan den 1 november 2010 är borta så är det redovisningsbyrån som signerar årsredovisningarna. Den avskaffade revisionsplikten innebär att bolag med omsättning som understiger tre miljoner kronor om året och som har under tre anställda eller har en balansomslutning på max 1,5 miljoner SEK inte behöver en extern revisor.

Vad är skillnaden på en redovisningsekonom och en redovisningskonsult?

För många, inklusive företagare, kan dessa titlar vara lite oklara. Skillnaden är dock inte så stor; en konsult utför ett arbete hos ett företag utan att vara anställd. Vem som helst kan egentligen vara konsult. En redovisningsekonom arbetar oftast som ekonomiansvarig på ett företag. En redovisningskonsult är ofta anställd på en redovisningsbyrå, men kan arbeta som fristående konsult eller inhyrd hos ett annat företag. Det är även vanligt att redovisningskonsulten driver egen firma.

Det är också viktig att komma att en redovisningsbyrå inte är behörig att utföra revision, det får endast en auktoriserad eller godkänd revisor göra.

Börja här

Vi förmedlar kvalificerade redovisningsbyråer

Att förstå siffrorna och termer som resultatrapport, budget, prognoser och uppföljning är viktigt för en företagare. En duktig redovisningsekonom eller redovisningskonsult  hjälper dig att förstå detta. Vi på Ekonomijuridik.se samarbetar med kvalificerade redovisningsbyråer som hjälper dig att med löpande bokföring och redovisning. Vi kvalitetsgranskar våra samarbetspartners i flera led och endast seriösa och pålitliga redovisningsbyråer får vara partners med oss. Vår tjänst är mycket enkel för dig som användare: Du fyller bara i vårt kontaktformulär här på vår sida och därefter kan du inom 24 timmar invänta minst tre offerter från kvalificerade redovisningskonsulter och redovisningsbyråer. Vi hoppas att vår förmedlade redovisningstjänst ska bli startskottet på ett långt samarbete mellan dig och redovisningsbyrån.