Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningar

Bokföring, deklaration, skatt och årsredovisning. Detta är något alla företagare känner till och måste göra. Det ingår i redovisningen som både interna och externa intressenter tar del av så det är viktigt att det blir gjort korrekt och i tid. Många företag väljer att ta hjälp med sina redovisningar så att de kan fokusera på annat. Redovisningskonsulter blir ofta företags högra hand när det kommer till frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Det är en resurs som är nödvändig för många företagare i Sverige eftersom det ger dem mer tid och garanterar att deras redovisningar blir rätt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisningar är ekonomisk information

Redovisningar syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information. Det är ett område inom företagsekonomi och kan bland annat användas för att redovisa hur ett företag mår rent ekonomiskt. Allt ekonomiskt som händer i ett företag måste redovisas, exempelvis import, export, varu- och tjänsteproduktion. Att hantera kvitto, fakturor, utgifter och inkomster på ett organiserat sätt är därför väldigt viktigt för att säkerställa en ordentlig bokföring. När företagets räkenskapsår är slut görs en årsredovisning eller årsbokslut beroende på företagsformen. Året därpå godkänns denna sedan under en års- eller bolagsstämma.

Redovisningar informerar företagets intressenter om företagets resultat, ställning och utveckling. Är det så att man sköter företagets redovisningar själv är det bra att tänka på att inte stressa eller skjuta upp den. Det blir mycket att ta itu med varje gång om det skjuts upp hela tiden och dessutom ökar det risken för att något blir fel. Om det finns anlitad hjälp är det fortfarande bra att hålla sig uppdaterad kring alla siffror så att man förstår vad olika nyckeltal och resultat betyder.

Redovisning kan delas in i två olika delar. Interna redovisningar riktar sig till intressenter inom företaget och externa redovisningar riktar sig till bland annat ägare och andra intressenter.

Intern redovisning

Den interna redovisningen riktar sig in mot företaget. Det kan bland annat vara mot chefer, ekonomer, ägare, ledning och anställda i syfte att underlätta företagets dagliga verksamhet. Den används också för att kunna fatta mer långsiktiga beslut samt för att planera och försöka förutsäga framtiden. Den interna redovisningen är inte lagreglerad och syftar främst till att ge företagets ledning eller ägare ekonomisk information som hjälp inför beslut som fattas i företaget. Redovisningar som är till för interna intressenter är ju inte intressanta för andra, därför finns det inte särskilt många lagar som reglerar den.

I den interna redovisningen ingår bland annat budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är motsatsen till den interna eftersom den riktar sig till just externa intressenter. Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisningar som bland annat omfattar årsbokslut, års- och koncernredovisning samt delårsrapporter. Till skillnad från interna redovisningar är de externa lagreglerade. Det finns regler för hur den löpande redovisningen ska utformas och vad den ska innehålla samt hur företaget ska göra sin årsredovisning och koncernredovisning. Dessa saker regleras i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. I civillagstiftningen och skattelagstiftningen regleras vilken typ av, samt när, information ska lämnas till externa intressenter.

Det främsta syftet med externa redovisningar är att berätta vad som hänt i företaget under en viss tidsperiod. Den interna redovisningen baseras ofta på en kortare tidsperiod än vad den externa redovisningen gör.

När företag behöver hjälp med redovisningen

Redovisningen kan bli ett väldigt tidskrävande uppdrag. Många företagare tar därför hjälp av redovisningskonsulter som är experter på just detta. Ofta blir de företagets högra hand när det kommer till frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. För väldigt många är detta en otroligt viktig resurs. Som företagare får man möjlighet att fokusera på det man brinner för när man anlitar en redovisningskonsult. Redovisningskonsulter har den kunskap som krävs för att sköta redovisningar på en hög nivå. Det krävs ett sinne för siffror och ekonomi vilket inte alla har, därför är det en fördel att anlita en redovisningskonsult som kan sköta alla redovisningar.

Redovisningskonsulter arbetar på redovisningsbyråer och blir uthyrda till företag som behöver hjälp. Arbetsuppgifterna varierar och beror helt på vad uppdragsgivaren har för behov. Det är vanligt att de hjälper företag med momsredovisning skattedeklaration och löneredovisning. Tjänsterna kan även innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Det kan även ingå i deras uppgifter att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. Redovisningskonsulter är helt enkelt experter på ekonomiska redovisningar och kan hjälpa till med det mesta.

Börja här

Redovisningskonsulter kan bli auktoriserade

Titeln auktoriserad infördes för att försäkra näringslivet och företag om att tjänsterna som levereras håller hög standard. Redovisningskonsult är ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det, det har medfört att det både finns seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. Auktoriseringen finns så att företagare enkelt kan hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna. Att välja en redovisningskonsult som är seriös är självklart väldigt viktigt eftersom de kommer hantera företagets redovisningar.

Det krävs en hel del för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Titeln lanserades 2006 och erhålls av Srf konsulterna samt FAR. För att kunna bli auktoriserad måste redovisningskonsulten ha teoretiska kunskaper på akademisk nivå inom redovisning, beskattning samt viss juridik. Efter det krävs minst fem års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult. När titeln har erhållits måste den dessutom förnyas vart sjätte år för att säkerställa att konsulten håller hög kvalitet i sitt arbete. Förnyelse av titeln görs genom en kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. Syftet är att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna lita på konsultens arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för konsulten i det egna kvalitetsarbetet.

Det finns många kvalificerade redovisningskonsulter i branschen. Att hitta en som passar ditt företag kan enkelt göras via EkonomiJuridik som är experter på att förmedla redovisningskonsulter. När du tar kontakt får du alltid upp till tre olika offerter att välja mellan.