Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Nyheter

Nya lagar för 2017

Lagar och regler är ständigt i förändring. Inför 2017 togs flera beslut om ändringar i flera olika branscher. Större företag har krav på sig att upprätta en hållbarhetsrapport och momsen för reparation av bland annat cyklar har sänkts.

Läs mer

Skillnad mellan F-skatt och SA-skatt

Varje månad den 13de ska företagets debiterade F-skatt och SA-skatt vara bokfört på Skatteverkets konto. Vad skatterna innebär skiljer sig däremot åt. Företag som är godkända för F-skatt F-skatt står för företagsskatt och är något som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

Läs mer

Vilka kostnader är avdragsgilla i ett företag?

Det finns ett helt lexikon på Skatteverkets hemsida med avdrag som kan göras i ett företag. Först och främst kan vi däremot reda ut vad som menas med avdragsgilla kostnader i ett företag. Alla företag har kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten och det är just dessa kostnader …

Läs mer

Viktigt om kontrolluppgifter

Nu har ännu ett år kommit till slut och det är dags att lämna in kontrolluppgifter för 2016. Det här ska ju göras varje år och uppgifterna visar vad du har betalat ut i lön, dragit av i skatt och mycket annat. Dessa uppgifter kan egentligen lämnas och ändras när som helst på året, men idag är sista dagen att lämna in dem om du inte har hunnit eller haft tid.

Läs mer

Hitta revisor inom 36 timmar

Sliter du dig i håret på grund av den ekonomiska redovisningen på företaget? Du är inte ensam. Därför erbjuder Ekonomijuridik dig möjligheten att hitta professionella redovisningskonsulter och revisorer inom endast 36 timmar. Våra samarbetspartners finns över hela Sverige för att du enkelt ska kunna hitta hjälp i din närhet.

Läs mer

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som måste ägas av minst två personer, företagsformen är alltså bra för dig som vill starta ett bolag tillsammans med en partner. Värt att tänka på är att du som ägare är ansvarig för ditt företags skulder och avtal. Detta gör att bolagsformen skiljer sig något från ett aktiebolag där du som privatperson …

Läs mer

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en form av företag som vanligen förkortas AB, skillnaden mellan ett aktiebolag och en enskild firma är att ägarna i ett AB inte är personligt ansvariga för sitt företags skulder. En annan stor skillnad mellan de två företagsformerna är att det krävs kapital som insats för att få lov att starta ett …

Läs mer

Huvudbok

En huvudbok är en del av ditt företags redovisning och presenteras som en lista över företagets affärshändelser, händelserna presenteras sorterade i ordning efter konto. Inom redovisning finns det även ett begrepp som heter grundbok och tillsammans med huvudbok är den en stor del av ditt företags bokföring. Som företagare måste du alltid föra en löpande …

Läs mer

Balansräkning

En balansräkning redovisar ditt företags skulder och tillgångar under en specifik tidsperiod, detta genom att ditt företags balanskonton sammanställs i bokföringen. Balansräkningen redovisas sedan, tillsammans med revisionsberättelsen, resultaträkningen och förvaltningsberättelsen, i det som kallas för årsredovisningen …

Läs mer

Balansrapport

Balansrapporten är en del av den redovisning som ditt företag skall göra, man skulle kunna säga att balansrapporten är en förenklad variant av balansräkningen. En balansrapport innehåller en rad för varje balanskonto och är där med mer detaljerad än balansräkningen, det som skiljer är att det vanligen saknas en så kallad periodisering och balansjusteringar och …

Läs mer