Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Nya regler kring trängselskatt

Med det nya året dök det även upp nya lagar och regler. I den här artikeln kommer vi berätta mer om hur trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas.

Den 1 januari kom en ny regel som innebär att trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil lyfts ut ur förmånsvärdet. Det innebär förändringar både för arbetsgivare och för dem anställda.

Från och med nu är trängselskatt vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. Vid broar i Sundsvall och Motala gäller det även för infrastrukturavgifter. Alla anställda som har tillgång till förmånsbil ska göra noteringar i sina körjournaler kring vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning. Sen är det arbetsgivarens uppgift att beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen vilket ska göras månadsvis, men även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.

 

Sammanfattning kring hur förmån av trängselskatt ska redovisas

  • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning
  • För januari 2018 ska den första redovisningen göras i arbetsdeklarationen för mars, som ska vara inlämnad senast den 12 april
  • Om den anställde betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren behövs inte beräkningsunderlagen redovisas, men det måste däremot sparas
  • För de dagar där den anställde både haft privata resor och tjänsteresor kan en förenklad beräkningsmodell användas istället

Läs gärna mer om det här på skatteverkets hemsida.