Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Momsredovisning

Ekonomi kan vara svår att förstå i ett företag ibland. Det finns en mängd regler och lagar som reglerar olika saker och dessa måste hållas reda på så att inget blir fel. Speciellt momsredovisning är ett krångligt område. Om ett företag säljer eller köper tjänster måste dessa deklareras och betalas för. Hur det ska göras och hur ofta beror på företagets redovisningsperiod vilket beror på företagets storlek på omsättningen. En del företag väljer att få hjälp med sin momsredovisning eftersom det både sparar tid och är enklare.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad är moms?

Moms är en statlig skatt och en förkortning för mervärdesskatt. När man köper en vara betalas alltid moms. Ofta är det inbakat i priset vilket gör att privatpersoner inte behöver tänka på det. Driver man företag är det däremot ett måste att deklarera och betala moms. Fördelen med moms är att det anses minska risken för skattefusk då näringsidkare har intresse av att kräva in moms när de även måste betala det själva. Det innebär däremot en mer omfattande administration eftersom företag måste skapa en momsredovisning.

Reglerna för moms skiljer sig åt mellan länderna inom Europeiska unionen men en del av momslagstiftningen bygger på gemensamma EG-direktiv. Även momssatserna kan skilja sig åt mellan olika länder eftersom det finns olika regler om vilka varor och tjänster som har lägre momssatser.

Momsredovisning kan delas in i två olika typer: ingående moms och utgående moms.

Ingående moms

Om ett företag köper en tjänst eller vara så betalar de ingående moms. Det är även den moms som företag har rätt att få tillbaka. För företagare är den ingående momsen alltså ingen kostnad.

Storleken på den ingående momsen framgår av fakturan som det säljande företaget har skickat eller på kvittot som erhållits.

Utgående moms

Den utgående momsen läggs till i försäljningssumman av varor och tjänster som ett företag tillhandahåller. När säljaren har fått betalt av köparen betalas den in till staten. Momsbeloppet som företag får in från kunder är inte en intäkt utan är summor som ska betalas in till Skatteverket.

Momsredovisning kan göras på två olika sätt

En momsredovisning ska göras i en så kallad momsdeklaration (kallas även för mervärdesskattdeklaration). För varje redovisningsperiod måste företaget redogöra för både den ingående momsen och den utgående momsen. Den måste alltså skickas in för varje redovisningsperiod även om företaget inte har någon moms att redovisa. Om ett företag struntar i att göra en momsredovisning kan de bli skyldiga att lämna in en förseningsavgift och/eller bli skönsbeskattade. Vilket belopp som företaget ska betala bestäms av Skatteverket som gör en uppskattning av den skattskyldiges skatteunderlag (i det här fallet blir det momsunderlaget).

Det finns två olika metoder för momsredovisning: kontantmetoden och fakturametoden.

Kontantmetoden

Den här metoden kallas även för bokslutsmetoden. Ofta tillämpas den av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på under tre miljoner kronor per år. Andra företag som kan använda denna metod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgått till något större belopp.

När momsredovisning sker enligt kontantmetoden ska bokföring av inkomster och utgifter ske först när pengarna har överförts. Den här metoden anses vara en enklare version av löpande bokföring eftersom endast inbetalningar och utbetalningar bokförs. Kundfordringar och leverantörsskulder utelämnas vilket gör att ett led i bokföringen tas bort.

Fakturametoden

Denna metod används vid löpande bokföring och innebär att man bokför kundfakturor när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in. Till skillnad från kontantmetoden väntar man alltså inte med att bokföra fakturan till den betalats in.

Fakturametoden föredras i många fall av revisorer eftersom den anses ge en sannare bild av verkligheten och underlättar bokföringen eftersom en faktura kan kopplas direkt till en bokföringspost.

Momsredovisningen deklareras tidigare med fakturametoden jämfört med kontantmetoden. När ett företag registrerar sig för momsredovisning ska det uppges om fakturametoden önskas användas.

Börja här

Redovisningskonsulten är företagets högra hand

Eftersom momsredovisning kan vara jobbigt för många företag väljer de flesta att anlita hjälp. Redovisningskonsulter är proffs på ekonomi och erbjuder tjänster inom just redovisning. Ofta blir konsulten företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Att ha en rådgivare är också något som företagare uppskattar eftersom det alltid dyker upp frågor med tiden, då är det tryggt att ha någon att fråga.

Redovisningskonsulter kan erbjuda hjälp inom mer än bara momsredovisning. De är specialiserade inom bland annat bokföring, bokslut, årsredovisning och årsbokslut. Andra tjänster omfattar registrering av löner och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Det kan vara krångligt att hitta en redovisningskonsult som har rätt kunskaper och kompetens. Marknaden har både seriösa och oseriösa konsulter vilket gör det svårt att urskilja vem som erbjuder kvalitativa tjänster. Därför erbjuder EkonomiJuridik en kostnadsfri tjänst där man kan hitta redovisningskonsult inom 36 timmar. Endast seriösa redovisningskonsulter förmedlas via tjänsten.