Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Intern redovisning

Redovisning är uppdelad i två olika kategorier: intern redovisning samt extern redovisning. Namnen antyder vilka intressenter som de två kategorierna riktar sig till, men något gemensamt är att de behöver vara gjorda noggrant och korrekt. Exempelvis potentiella investerare och kunder måste få en rättvisande bild av företagets ställning och utveckling.

Det är inte alla företag som sköter sin redovisning själv. Många väljer att ta hjälp av den närmsta och bästa redovisningsbyrån för att få mer tid över till kärnverksamheten. Dessutom är de experter på redovisning och vet vilka lagar samt regler som gäller.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisningstjänster från en redovisningsbyrå

Redovisningsbyråer är experter på redovisning, oavsett om det gäller extern eller intern redovisning. De erbjuder även rådgivning vilket gör att de ofta blir en värdefull resurs för många företag eftersom det alltid dyker upp frågor och problem på vägen. Då är det tryggt att det finns någon som kan svara på frågorna och hjälpa till att lösa problemen.

Redovisningskonsulter kallas personerna som arbetar på redovisningsbyråer. Den här titeln är en tydlig indikation på vad de arbetar med: redovisning samt konsultation. Eftersom vem som helst kan kalla sig för redovisningskonsult eller starta redovisningsbyrå så finns det både oseriösa samt seriösa på marknaden. De som alltid levererar hög kvalitet på sina tjänster är däremot auktoriserade redovisningskonsulter eftersom de följer standarder och håller sig uppdaterade kring nyheter samt lagar.

Vad är redovisning?

Redovisning är ett väldigt brett begrepp som omfattar ekonomisk information i ett företag och hur det hanteras. Vad den omfattar och uppbyggnaden på den varierar beroende på företagets storlek och branschen.

Syftet med redovisning är just att sammanställa och dokumentera företagets ekonomiska information så att det finns tillgänglig för alla intressenter. Den kan delas in i extern samt intern redovisning som omfattar olika delar av den ekonomiska informationen.

Intern redovisning

Intern redovisning finns för att ge interna intressenter information. Den behandlar främst interna händelser, det vill säga transaktioner som sker inne i företaget. Intern redovisning är en regelbunden process av insamling, behandling, rapportering och presentation av ekonomisk data. Företaget använder intern redovisning som underlag för styrning och kontroll av verksamheten. Bland annat budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering omfattas av intern redovisning. Den här delen av redovisningen är inte lagreglerad och det finns inget som specificerar hur den ska utformas eller vad den ska omfatta.

Intressenter som kan ha nytta av intern redovisning är bland annat medarbetare, avdelningschefer och företagsledning.

Extern redovisning

Till skillnad från intern redovisning så är extern redovisning till för att ge de externa intressenterna information. Den ska ge en så ekonomiskt rättvisvisande bild som möjligt av företagets ställning och resultat. Med hjälp av informationen ska en bedömning av företagets förväntade utveckling möjliggöras. I den externa redovisningen omfattas bland annat årsredovisning och bokföring. De externa intressenterna som till exempel långivare, aktieägare och analytiker ska kunna ta del av informationen.

Börja här

Få hjälp med redovisningen

Det finns flera ställen man kan vända sig till för att få hjälp med redovisningen. EkonomiJuridik samarbetar med redovisningsbyråer över hela Sverige och förmedlar enkelt anpassade lösningar till företag, helt kostnadsfritt.