Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är en del av civilrätten och omfattar lagstiftningen som rör fastigheter, framför allt ägande, överlåtelser, bildande och upplåtelser. Vanligtvis indelar man fastighetsrätten i två huvudsektioner: allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt.

Allmän fastighetsrätt. Här regleras relationerna mellan avtalspartnerna, exempelvis fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare.

Speciell fastighetsrätt. Denna del av fastighetsrätten reglerar relationerna mellan det allmänna (stat, kommun) och fastighetsägare och andra rättighetshavare.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Vid överlåtelse av fast egendom, i form av köp, gåva eller byte, så ställer lagstiftningen upp ett antal krav på att överlåtelsen tydligt ska uppfylla de formella kraven. Avtal om överlåtelse av fast egendom måste alltid upprättas skriftligen och det ska klart och tydligt framgå att det är överlåtarens vilja att överlåta egendomen, detta kallas för överlåtelse-förklaring. Samtliga andra villkor i det skriftliga avtalet måste också vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt. Fastighetsaffären är sannolikt ditt livs största affär och det finns inte utrymme för några kostsamma misstag, se därför till att konsultera en jurist som hjälper dig att upprätta ett giltigt överlåtelseavtal vid köp, gåva eller byte. Vi på Ekonomijuridik samarbetar med duktiga och erfarna jurister inom fastighetsrätt som ser till att ditt livs största affär förlöper utan tråkiga problem. Genom oss mottar du alltid 3 kostnadsfria och kvalitativa offerter på förfrågan. Enkelt, bekvämt och helt kostnadsfritt.

Fastighetsrättens regler

Vid köp eller försäljning av fast egendom finns som nämnts en rad regler som måste beaktas. Det handlar bland annat om vem som bär ansvaret för egendomen, vem som är ansvarig för fel och i vilken utsträckning. Även fel som upptäcks efter köpet eller om egendomen inte stämmer överens med vad köparen har trott sig köpa regleras också av fastighetsrätten. Dessa regler och lagar kan dock vara svåra att tolka på egen hand för en privatperson och därför är det bra att ha tillgång till juridisk expertis under hela försäljningsprocessen. Våra kompetenta samarbetspartners kan anlitas på effektiva timmar och de lotsar dig på ett säkert sätt genom processen från början till slut. Den summan du betalar för deras arvode är mycket liten, jämfört med vad det kostar med långvariga och uppslitande tvister som i värsta fall riskerar att hamna i domstol. Dessutom sover du så mycket bättre om natten.

Köparen har undersökningsplikt

En mycket viktig fråga vi köp av fast egendom är köparens undersökningsplikt, med andra ord köparens eget ansvara för att undersöka egendomen innan köpet. Om köparen upptäcker, eller hade kunna upptäcka, fel på egendomen innan köpet så kan det inte hävdas vara ett fel på egendomen gentemot säljaren. Felaktigheter i fastigheter är en av de absolut vanligaste tvisterna mellan privatpersoner som prövas i våra domstolar.
När det är fråga om gåva av egendom så vill givaren ofta uppställa särskilda villkor på mottagaren, det kan handla om nyttjanderätt för givaren eller begränsning av mottagarens rätt att sälja egendomen till tredje part. Sådana frågor kan vara svårlösta och också bli föremål för tvist i framtiden.

Vid försäljning, gåva och byte så måste även skattekonsekvenserna beaktas. Även detta kan naturligtvis våra partners hjälpa dig med.

Ta hjälp av våra kunniga samarbetspartners inom fastighetsrätt

Innan du genomför ditt livs största affär så är det klokt att ta reda på vad juridiken säger. Våra partners inom fastighetsrätt hanterar dagligen rådgivning och transaktioner löpande i olika typer av fastighetsärenden. Det finns många frågor att ta hänsyn till för en fastighetsägare, exempelvis skatte- och finansieringsfrågor, transaktionsmodeller, plan – och bygglovsfrågor samt miljö- och tillståndsfrågor och det är inte lätt för en fastighetsägare utan juridiska specialkunskaper att hålla koll på allt. Våra partners kan även erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till hyresvärdar, föreningar och privatpersoner när det rör sig om överlåtelser, hyresfrågor och ombildningar till bostadsrätt. Bland annat kan vår experter inom fastighetsrätt hjälpa till med:

 • Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter
 • Kommersiella hyresrätter
 • Bostadsrätter
 • Fastighetsbildning, planfrågor, bygglov, servitut och intrångsfrågor
 • Fastighetsanknutna tvister
 • Nyttjanderättigheter
 • Strukturfrågor
 • Konsortier och joint ventures
 • Tillståndsansökningar

Bland våra samarbetspartners finns jurister med erkänt hög kompentens inom fastighetsrätt och närliggande rättsområden som entreprenadrätt och miljörätt. Våra samarbetspartners kan fungera som rådgivare och bollplank hela vägen från förhandling till slutgiltig affär. De kan även hjälpa till med frågor som rör kapitalanskaffning och finansieringsalternativ, liksom att biträda vid stora och små entreprenadprojekt. Ofta förekommande uppdrag för våra samarbetspartners är:

 • Upprättande av avtal
 • Förhandlingar
 • Granskningar av köpes-, hyres- eller arrendeavtal
 • Biträde avtalstvister rörande fastighetsrätt

Våra samarbetspartners hjälper alla med fastighetsrätt

Det spelar ingen roll om du är privatperson eller företagare. Våra partners har kompetens att hjälpa alla med fastighetsrelaterade frågor i såväl stort som smått. Fastighetsrätt är ett mycket komplext rättsområde som omfattar väldigt mycket och som privatperson eller företagare vill du göra annat än att gräva ned dig i den o
fta tungrodda fastighetsrätten. Därför finns våra partners till hands och hjälper dig att undvika kostsamma fallgropar och dyrbara misstag. Ditt livs största affär ska vara en glädjefylld upplevelse fri från osämja och tråkiga och kostsamma tvister. Därför är det alltid klokt att rådfråga expertisen innan en fastighetsaffär genomförs. Med oss är det dessutom väldigt enkelt.

Börja här

Få 3 kostnadsfria offerter inom bara 24 timmar!

Vi har utvecklat en mycket enkel och effektiv tjänst som gör det lätt för dig att snabbt hitta den kompetens du behöver – utan att själv behöva sitta och jämföra och kontakta olika juristbyråer. Du fyller bara i vårt smidiga formulär och beskriver vad du vill ha hjälp med. Inom 24 timmar kommer du att få motta 3 högst relevanta och kostnadsfria offerter från experter på ditt efterfrågande område – i detta fall fastighetsrätt. Vi är mycket noga med urvalet av samarbetspartners och väljer därför att samarbeta med endast de bästa. Dessutom är jurist- och advokatbyråerna medvetna om att de konkurrerar med andra om ditt uppdrag, och du kan därför alltid vara säker på att få förmånliga offerter som är svåra att matcha. När du har mottagit dina offerter väljer du sedan i lugn och ro den offert som passar dig allra bäst. Vi hoppas att det är inledningen på ett lönsamt och långvarigt samarbete för både partners och kunder och är glada över att kunna förmedla kvalitativa tjänster direkt när de efterfrågas.