Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Familjerätt


Familjerätt är en del av civilrätten
och omfattar bland annat familjens rättsställning och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter till varandra. Förmyndarskapsrätten och arvsrätten räknas då och också till familjerätten. De viktigaste lagarna inom familjerätten är dock äktenskapsbalken och föräldrabalken.

Familjerelaterade frågor kräver ofta hög juridisk expertis, inte minst när det är fråga om vårdnadstvister av barn, vilket är mycket vanligt inom familjerätt. Vi samarbetar med jurister och advokater som har stor erfarenhet inom familjerelaterade mål och som kan företräda dig hela vägen från förhandling till domstolsbeslut. Med våra specialister inom familjerätt behöver du aldrig känna dig ensam och utelämnad, utan du är i trygga och kompetenta händer.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Vårdnadstvister

Vårdnadstvister, umgängestvister och tvister om barns boende är mycket vanliga och fordrar kunniga jurister inom familjerätt. Med våra samarbetspartners långa erfarenhet av den här typen av mål kan du känna dig trygg och säker. Våra partners företräder dig både i rättssalen och i de steg som leder fram till en domstolsprocess. Både vi på Ekonomijuridik och våra partners är medvetna om att det inte är lätt att på egen väg veta hur man ska agera i dessa frågor, så våra kompetenta partners ledsagar dig och hjälper dig att ta fram det material som behövs för att understödja din sak i målet.

Om två föräldrar som inte lever tillsammans kan enas när det gäller frågor som rör vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen så löses saken genom en frivillig överenskommelse med familjerätten som bas. Detta är självfallet det bästa för båda partner. Kan inte frågan lösas genom en frivillig överenskommelse så blir det hela en juridisk fråga som leder till en vårdnads-, boende-eller umgängestvist i domstol. Då behöver du ett kunnigt juridiskt ombud som är specialiserad på familjerätt i allmänhet och vårdnadstvister i synnerhet.

Bakgrunden till att föräldrar inte kommer överens kan vara olika, men gemensamt är nästan alltid att de har stora samarbetsproblem. Det kan också förekomma våld eller missbruk eller att den ene föräldern planerar att flytta och ta med sig barnet. Andra skäl kan vara att barnet far illa hos den ena föräldern eller att en förälder saboterar umgänget med barnen, vilket även kallas för umgängessabotage. Oavsett skäl så bistår våra experter dig i en vårdnadstvist.

Barnen bör alltid skyddas

Vårdnadstvister kan vara mycket uppslitande och jobbiga, inte minst för barnen själva och det är mycket viktigt att komma ihåg att barnen alltid ska skyddas. Barn har alltid rätt till umgänge med sina båda föräldrar, såvida det inte är skadligt för dem att umgås med någon av föräldrarna. Våra experter företräder dig i rätten och hjälper till med alla förberedelser som krävs. Det är vanligt att ord står mot ord vid vårdnadstvister, så det är mycket viktigt att veta hur man dokumenterar det som har inträffat för att kunna föra fram och stärka sin talan i rätten. Allt det bistår naturligtvis våra experter inom familjerätt med.

Vårdnadstvister kan utmynna i att föräldrarna får gemensam vårdnad om barnen eller att den ene föräldern får ensam vårdnad. Alla inblandade parter bör tänka på barnens bästa – det gäller både domstolsnämnden, de juridiska ombuden och naturligtvis föräldrarna.

Börja här

Bred kompentens inom familjerätt

Vårdnads- och umgängestvister är de vanligaste tvisteämnena inom familjerätt, men det är långt ifrån allt. Våra erfarna och duktiga samarbetspartners kan även bistå med frågor som rör arv, äktenskapsskillnad, bodelning och testamenten. Våra experter kan hjälpa dig med alla familjerättsliga frågor med fokus på att bevaka dina intressen och stödja dig genom hela processen. De delar av familjerätt som vi kan hjälpa dig med omfattar bland annat:

 • Vårdnad
 • Umgänge
 • Barns boende
 • Verkställighet av umgänge
 • Äktenskapsskillnad
 • Underhållsbidrag
 • Bodelning
 • Kvarsittanderätt
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamente
 • Arv
 • Bouppteckning

Vad kostar familjerättsliga tvister?

Många är rädda för att vårdnads- och umgängestvister är dyra, men så behöver det inte alls vara. I många fall så kan juridiska ärenden inom familjerätten till stor del täckas av din hemförsäkring eller av allmän rättshjälp. Har du en hemförsäkring så omfattar den i nästan alla fall av ett rättskyddsmoment. Det innebär att ditt försäkringsbolag står för 75-80 % av dina ombudskostnader. Har du ingen hemförsäkring som täcker en vårdnadstvist så kan du i de flesta fall få rättshjälp. Rätten till rättshjälp är baserad på hur stor din inkomst är.

Många fördelar att anlita en fackkunnig jurist

Tveka inte att fylla i vårt formulär om du har en familjerättslig fråga som du behöver hjälp med, det spelar ingen roll om ditt problem är stort eller litet. Våra duktiga samarbetspartners står redo att hjälpa dig snabbt, tryggt och säkert. Att gå igenom exempelvis en vårdnadstvist på egen han är inte att rekommendera. Du kommer att känna dig ensam och utelämnad. En fackman inom familjerätt har också hela andra möjligheter än du själv att lägga upp din strategi och tala för din sak i rätten. Det är vad många av våra erfarna partners dagligen sysslar med i rätten, och den erfarenheten väger naturligtvis tungt. Det kostar visserligen lite att anlita ett juridiskt ombud, men har du en bra hemförsäkring täcks de mesta av dina kostnader. Och dina chanser att få fortsatt vårdnad och umgänge med dina barn ökar starkt – något som för nästan alla föräldrar är det viktigaste i hela livet.

Få 3 relevanta och förmånliga offerter inom bara 24 timmar!

Med vår enkla tjänst fyller du i vad du behöver ha hjälp med i vårt formulär. Vara gärna så specifik och noggrann som du kan – då ökar chansen att vi ska kunna matcha din förfrågan effektivt mot relevanta juristbyråer som är specialiserade på familjerätt. Vi på Ekonomijuridik är mycket noggranna i urvalet av samarbetspartners och vill bara samarbeta med de bästa byråerna. Vi kvalitetssäkrar alltid i alla led och endast seriösa företag duger som samarbetspartners åt oss. De företag som vi samarbetar med är dessutom mycket medvetna om att de konkurrerar med andra om ditt uppdrag. Då det alltid finns en stark konkurrenssituation så anstränger sig byråerna hårt för att ge dig ett extra förmånligt offertförslag. Du mottar 3 offerter inom endast 24 timmar när du har fyllt i vårt formulär och tryckt på ”skicka”. Du väljer sedan i lugn och ro den offert som passar dig allra bäst. Enklare och smidigare kan det inte bli.

Varmt välkommen till Ekonomijuridik – vi förmedlar snabbt effektiva kompetens inom familjerätt och andra rättsliga områden!