Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

E-redovisning

I redovisningen ingår all ekonomisk information som rör företagets ställning och resultat. Det kan vara en krävande administrativ uppgift i ett företag, både tid och tålamod går åt och många företagare tycker den är otroligt tråkig. Tidigare har det gjorts på papper men nu blir det allt vanligare att den görs på datorn istället. E-redovisning är ett enkelt sätt att hålla reda på redovisningen var man än är, det är även en fördel om man anlitar hjälp av en redovisningskonsult men fortfarande vill göra en del av arbetet själv.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här ingår i redovisningen

En kortfattad förklaring till redovisning är att det är en sammanställning och dokumentation av ett företags ekonomiska information. All ekonomisk information som rör företagets ställning och resultat ska sammanställas och dokumenteras för att intressenter ska ha den tillgänglig. Idag är det vanligt att man använder e-redovisning för att hantera all ekonomisk information.

Till redovisningen hör den löpande bokföringen av företagets affärshändelser, bokslut och årsredovisning. Informationen som finns i redovisningen utgör grunden för många av de beslut som fattas inom företaget. Såväl interna som externa intressenter har nytta av den informationen som står i redovisningen och den kan delas in i kategorierna intern och extern.

Intern redovisning

Den interna redovisningen riktar sig mot de interna intressenterna. I den interna redovisningen behandlas främst transaktioner som sker i företaget, alltså interna händelser. Till de interna intressenterna räknas till exempel företagsledning, avdelningschefer och medarbetare.

Extern redovisning

Den externa redovisningen riktar sig mot de externa intressenterna. Bokföring och årsredovisning tillhör den externa redovisningen. Till de externa intressenterna räknas till exempel banker, investerare och aktieägare.

E-redovisning kan nås var man än befinner sig

Det blir allt vanligare att man hanterar redovisningen digitalt genom e-redovisning. Med e-redovisning menas att redovisningen finns på nätet och kan då alltid nås var man än befinner sig. Det som behövs är en dator och en internetuppkoppling.

Det finns många fördelar med e-redovisning. Först och främst är det tillgängligt hela tiden vilket är bra om man vill ha ständig tillgång till företagets ekonomi. Anlitar man en redovisningskonsult som sköter redovisningen kan man enkelt få en överblick och hålla koll, om det är fler personer som sköter redovisningen kan arbetsuppgifterna fördelas utan krångel.

Med e-redovisning kan man även minska på samlandet av papper eftersom man kan skanna in alla verifikationer och leverantörsfakturor. Det minskar risken att göra sig av med kvitton som så lätt annars försvinner. Det underlättar även för redovisningskonsulten att fakturorna körs in löpande. Att ni delar system är en stor fördel eftersom man då har tillgång till samma funktioner.

Redovisningskonsulten kan sköta redovisningen

När företag behöver hjälp med redovisningen kan de vända sig till närmsta redovisningsbyrå. De erbjuder hjälp med olika redovisningstjänster samt även rådgivning vilket många företag tycker är värdefullt. Frågor och problem dyker alltid upp under tiden och då är det tryggt att ha någon som man kan vända sig till.

På redovisningsbyråer arbetar redovisningskonsulter. De får ofta en väldigt viktig roll i företag eftersom ekonomin är en central del. Deras arbetsuppgifter beror helt på vad uppdragsgivaren behöver hjälp med men de är specialister på bland annat bokföring och ekonomisk redovisning. Det är vanligt att de hjälper till med redovisningen av alla in- och utbetalningar samt andra ekonomiska händelser i förtaget. Det kan vara att se till att arbetsgivaruppgifter redovisas och betalas in i rätt tid, löpande arbete med bokföringen, årsredovisning, och andra ekonomiska transaktioner som rör företaget eller organisationens verksamhet.

Börja här

Redovisningskonsult är ingen skyddad titel

Det finns både seriösa och oseriösa redovisningsbyråer på marknaden vilket har medfört att titeln auktoriserad redovisningskonsult lanserats. Det är en titel som är skyddad enligt lag och finns där för att enkelt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

Titeln som auktoriserad redovisningskonsult ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult och är även en kvalitetsstämpel. För att säkerställa att konsulten håller hög kvalitet och en viss standard så måste titeln förnyas vart sjätte år genom en kvalitetskontroll. Det ger företaget som anlitar konsulten en säkerhet i att all kompetens och kunskap som krävs för att utföra arbetet finns där. En auktoriserad redovisningskonsult har kunskaper kring e-redovisning och kan enkelt erbjuda kvalitativa lösningar. För att hitta en seriös redovisningskonsult kan man vända sig till EkonomiJuridik som förmedlar konsulter i hela Sverige.