Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Dubbel bokföring

Bokföring kan vara ett laddat ord eftersom det inte är många som njuter av uppgiften. Det är däremot ett måste för alla företag och den ska ske löpande. I bokföringen ska affärstransaktioner antecknas och redovisas vilket ska ske på samma standardiserade sätt för alla företag. Däremot kan metoderna skilja sig åt. Det finns både kontantmetoden och faktureringsmetoden att använda men vilken som är bäst lämpad att använda beror på hur stort företaget är. Om företaget har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor måste faktureringsmetoden tillämpas. Det är däremot vanligt att företag använder dubbel bokföring oavsett metod.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Bokföring är reglerat i bokföringslagen

Att bokföra innebär att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ett företag. Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och fysiska personer som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Det är framför allt till för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål som har ställts upp. Även leverantörer, banker och Skatteverket kan vara intresserade av ett företags bokföring.

Alla affärshändelser som sker i ett företag ska dokumenteras och redovisas, det kan handla om in- och utbetalningar som påverkar företagets resultat och ställning. Affärshändelserna ska vara dokumenterade som verifikationer, till exempel kvitton och fakturor. Bokföringen ska ske löpande och den kan göras enligt två olika metoder: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Det är även vanligt att företag tillämpar dubbel bokföring.

Faktureringsmetoden

Den här metoden används av företag som har en nettoomsättning på över 3 miljoner kronor. Metoden går ut på att till exempel bokföra kundfakturor när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in. När betalningen sedan har genomförts så bokförs den separat. Företag som bokför enligt faktureringsmetoden redovisar moms i sin momsdeklaration tidigare än i kontantmetoden.

Kontantmetoden

Den här metoden kan användas av mindre företag som inte kommer upp i 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Till skillnad från faktureringsmetoden så bokförs fakturorna först när de betalas. Det blir ett moment mindre att bokföra eftersom fakturorna aldrig syns som kundfordringar eller leverantörsskulder i bokföringen.

Fakturor som är betalda och fakturor som är obetalda bör förvaras var för sig eftersom det ger en bättre överblick.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är det vanligaste bokföringssystemet och det kallas även för italiensk bokföring. Anledningen till att det kallas för dubbel bokföring är för att varje affärshändelse förs in på två konton med samma belopp.

Affärshändelser ska bokföras en gång för debet och en gång för kredit. Dessa konto utgör varsin sida av ett bokföringskonto. Det gör det enklare att hålla reda på vad som händer med olika affärshändelser. Allt som sker på ett konto ska också ske på det andra, så om en bokföringspost bokförs i debet på ett konto så ska det också bokföras i kredit på ett annat konto. I dubbel bokföring ska summan av debet och kredit ska vara balanserade, de ska alltså vara lika stora. Om summorna inte är det så har något blivit fel och man måste i första hand gå tillbaka och titta på underlaget.

Bokföring är en del av redovisningen

I redovisningen sammanställs och dokumenteras ett företags ekonomiska information som rör företagets ställning och resultat. Till redovisningen hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser men även bokslut och årsredovisning ingår. Många av de beslut som fattas inom ett företag har tagits med hjälp av informationen som sammanställts och rapporterats i företagets redovisning. Redovisningen kan delas in i extern och intern.

Intern redovisning riktar sig till interna intressenter. Det kan vara medarbetare, företagsledning och avdelningschefer. Främst interna händelser behandlas inom den interna redovisningen, alltså transaktioner som sker inne i företaget.

Den externa redovisningen riktar sig till externa intressenter. Det kan vara aktieägare, långivare och investerare. Till den externa redovisningen hör bokföring, årsredovisning och i vissa fall koncernredovisning.

Börja här

Många företag väljer att anlita en redovisningskonsult

Redovisningskonsulter är experter på redovisning, dubbel bokföring och andra ekonomiska uppgifter inom ett företag. Väldigt ofta blir de företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Genom att anlita en redovisningskonsult kan företagare dessutom få mer tid över till kärnverksamheten och slipper oroa sig över att det blir fel.

Det finns många redovisningsbyråer att välja mellan, EkonomiJuridik gör det därför enkelt och förmedlar upp till 3 kostnadsfria offerter till företag. Offerterna kommer alltid från professionella och kompetenta redovisningskonsulter.