Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Deklarera enskild firma

Oavsett om det gäller enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller privatpersoner så måste man deklarera. För olika situationer finns olika regler och lagar så det gäller att vara insatt. För privatpersoner finns möjligheten att bara kontrollera sina uppgifter och sen godkänna dem, men för företag är det lite mer jobb inblandat. Om det gäller ett aktiebolag ska utdelning och kapitalvinst på kvalificerad aktier redovisas, som delägare i ett fåmansföretag. Om man ska deklarera i enskild firma ska resultatet redovisas och den slutliga skatten framgår av slutskattebeskedet.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här är deklaration

En deklaration är en årlig handling på hur mycket som intjänats under förgående år och hur mycket skatt som ska betalas. Alla inkomsttagare måste varje år skicka in en deklaration till skattemyndigheten som innehåller de uppgifter som en skattskyldig person ska skicka in till Skatteverket. Deklarationen skickas till inkomsttagare via en blankett och det är en översikt över hur mycket personen har tjänat under det föregångna året och hur mycket skatt som har dragits. Sedan kan deklarationen skickas in via brev eller elektroniskt. Om för lite skatt har betalats in blir inkomsttagaren skyldig att betala restskatt. Om för mycket skatt har betalats får inkomsttagaren skatteåterbäring.

När det kommer till att deklarera i enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller andra företagsformer så finns det olika regler. För aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska och ideella föreningar ska deklarationen lämnas in beroende på räkenskapsåret.

Att deklarera i enskild firma

I en enskild firma finns det en person som ensam driver och har ansvar för företaget. Den här företagaren är själv personligt ansvarig för alla skulder och avtal som företaget har, som identitetsbeteckning används den enskilda näringsidkarens personnummer. Den enskilda firman ses som en fysisk person eftersom den drivs av en enskild näringsidkare.

Precis som i alla andra bolag måste man deklarera i enskild firma. I en inkomstdeklaration redovisas inkomst av näringsverksamhet och den som driver enskild firma ska redovisa inkomst av näringsverksamhet i en bilaga till inkomstdeklarationen. Att deklarera i enskild firma görs genom blanketten NE-bilaga.

Resultatet av verksamheten är vad som beskattas i en enskild firma, det här är oberoende av hur mycket pengar näringsidkaren tar ut ur verksamheten. Det finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Den förs då in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskottet får sparas hur länge som helst.

Genom att deklarera i enskild firma kan man skjuta upp sin beskattning till senare år genom avsättning till expansions- eller periodiseringsfond. Man kan även göra skattemässiga justeringar genom att beskatta en del av vinsten i inkomstslaget kapital istället för näringsverksamhet genom räntefördelning.

Börja här

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år företaget går med vinst. Genom att sätta av till periodiseringsfond kan man kvitta vinst mot förlust. Beloppet som satts in kan användas fritt men det får bara vara högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten. De belopp som man har satt av måste överföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av.

Expansionsfond

Avsättning till expansionsfond är frivilligt och innebär att fondera vinster till en låg beskattning. Den här metoden är samma sätt som vinster fonderas i ett aktiebolag. Om vinsten är fonderas beskattas den med 22 procent expansionsfondsskatt och kan återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning.

Om deklarationen är försenad

Om man inte kan deklarera i enskild firma i tid så finns det möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. Det behövs däremot särskilda skäl för att få anstånd. Vid sjukdom kan man lämna in deklarationen när man är frisk och då behövs inte anstånd sökas, men man måste kunna visa läkarintyg.

Redovisningskonsulten kan hjälpa till med deklarationen

Man behöver inte deklarera i enskild firma på egen hand. Många enskilda näringsidkare väljer att söka hjälp hos redovisningsbyråer där redovisningskonsulter arbetar. De är experter på allt inom redovisning och kan enkelt hantera deklarationen och skicka in den i tid. När man inte har tid att hitta en redovisningskonsult kan man vända sig till EkonomiJuridik som förmedlar konsulter i hela Sverige. Många företag har hittat sin nya redovisningskonsult helt kostnadsfritt via tjänsten.