Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Bokföring moms

Det är en lagstadgad skyldighet att alla företag ska bokföra. I bokföringen ordnas och sammanställs alla affärshändelser i ett företag. Det är bestämt i bokföringslagen hur den ska skötas och det är en del områden som ingår. Löner, skatter och moms är exempel på områden som måste bokföras. Bokföring av moms görs antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Det finns mycket att tänka på men det behöver inte vara krångligt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad är moms och varför ska det betalas?

Moms kallas även för mervärdesskatt och det är en konsumtionsskatt som betalas i samband med inköp för konsumtion. Även näringsidkare betalar moms vilket sägs vara en fördel eftersom det anses minska risken för skattefusk. Bokföring av moms måste göras regelbundet vilket är en nackdel eftersom det blir en mer omfattande administration. Det är inte alla företag som är skyldiga att betala moms, exempelvis utbildning och sjukvård har ingen momsplikt.

Ingående och utgående moms

Ingående moms är momsen på det som man köper in till företaget, det är även den moms som företag har rätt att få tillbaka. Utgående moms är moms på det som företaget säljer och som ska redovisas till Skatteverket.

För att skilja mellan utgående och ingående moms så kan man tänka vilken riktning som fakturan ska. Kommer fakturan in i företaget så är det ingående moms medan utgående moms finns specificerade på de fakturor som företaget skickar till kunder.

Bokföring av moms

Bokföring av moms måste alltså göras av alla företag som uppfyller kraven för moms. Det finns olika momssatser beroende på vilken bransch man tillhör och vad det är man säljer. Momssatserna ligger på 25 %, 12 % och 6 %. Dock är den vanligaste momssatsen 25 % i Sverige. Pris inklusive moms är varans bruttopris och priset utan moms är varans nettopris. Säljs det olika produkter eller tjänster med olika procentsatser så är det en fördel att använda olika konton för intäkterna för att dela upp de olika momssatsernas försäljning.

När bokföring av moms ska göras gäller det att tänka på att försäljningen delas upp i en momsdel och en intäktsdel. Oavsett om momsen är felaktigt angett på verifikationen måste den alltid redovisas så som den är angiven.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring momslagstiftningen eftersom den uppdateras ofta. För olika branscher finns det olika regler och hur ofta momsen ska redovisas beror på företagets omsättning. Företag som har ett beskattningsunderlag på högst 1 miljon kronor rekommenderas att redovisa sin moms en gång per år. De kan även välja att redovisa momsen kvartalsvis eller månadsvis. Om företaget har ett beskattningsunderlag mellan 1-40 miljoner kronor så rekommenderas det att redovisa momsen kvartalsvis. De kan även välja att redovisa momsen månadsvis. Överstiger beskattningsunderlaget 40 miljoner kronor så ska moms redovisas månadsvis, dessa företag får inte redovisa momsen årsvis eller kvartalsvis.

Bokföring av moms kan göras enligt två olika metoder: faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Företag som har en nettoomsättning på över 3 miljoner kronor måste används faktureringsmetoden. Varje faktura bokförs vid två tillfällen, en gång när fakturan utfärdas och en gång när fakturan har betalats in. Momsen ska också redovisas samtidigt.

Kontantmetoden kan tillämpas av företag med en nettoomsättning under 3 miljoner kronor. Här bokförs istället fakturorna när de betalats. Redovisning och moms sker först när fakturan har betalts.

Börja här

Hjälp med bokföringen

Redovisningskonsulter erbjuder tjänster inom redovisning och är specialiserade inom bokföring. Många företag väljer att anlita en redovisningskonsult eftersom det ger dem mer tid över till kärnverksamheten och en trygghet i att redovisningen blir gjord korrekt. För att hitta en redovisningskonsult i närheten av sin verksamhet kan man kontakt EkonomiJuridik som har samarbetspartners över hela Sverige. Tjänsten är kostnadsfri och utan bindning.