Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Bokföring lön

Varje månad ska lön betalas ut till dem anställda. Företagsformen som har valts spelar in på hur och om förtagaren tar ut lön själv. I enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag beskattas vinsten i firman eller bolaget och det görs egna uttag för att få pengar till privata levnadskostnader.

Varje månad måste även bokföring av lön ske. Det finns många områden att ta hänsyn till här, bland annat: vad den anställde arbetar med, arbetsgivaravgifter, skatter, fackavgifter och semesterersättning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Löpande bokföring

I den löpande bokföringen ordnas och sammanställs alla affärshändelser i ett företag. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar företagets resultat och ställning och de ska vara dokumenterade som verifikationer. Verifikationer kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Hur bokföringen ska skötas står beskrivet i bokföringslagen (1999:1078), men den ska hanteras löpande. Det är vanligt att tillämpa dubbel bokföring som innebär att ett belopp bokförs på två olika konton. Beloppet ska bokföras en gång på ett konto i kredit och en gång på ett konto i debet.

Det är en lagstadgad skyldighet att bokföra och alla verifikationer måste sparas i sju år och finnas i läsbar form. Bokföring av lön är ett område som är jätteviktigt att sköta.

Olika regler kring löner

Information ska ges till den anställde om hur mycket samt hur ofta lönen ska betalas ut. I princip kan vilken lön som helst kommas överens om men det kan finnas särskilda bestämmelser som man måste ta hänsyn till om företaget är bundet till ett kollektiv- eller hängavtal.

Varje gång en löneutbetalning görs så ska det bifogas ett lönebesked. Den ska bland annat innehålla information om personuppgifter, datum för löneutbetalning, hur lönen har betalats ut, bruttolön, nettolön, skatteavdragets storlek och semesterdagar.

Den vanligaste formen av lön är månadslön men det förekommer även timlön. Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den tjänats in och andra i slutet av månaden som den tjänats in.

När lönen ska betalas ut eller bokföring av lön ska ske så finns det vissa områden att ta hänsyn till.

Löneväxling

När en anställd har bytt en del av sin lön mot en förmån så kallas det för löneväxling. Det här kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande men kan bara göras på framtida ersättningar. Exempel på förmåner är tillgång till tjänstebil för privat bruk, städtjänster, extra semesterdagar eller bidrag till privat sjukvård.

Semesterlön

Under sin semester får den anställde ersättning vilket kallas för semesterlön. Den betalas ut när en anställd avslutar sin anställning och vid kortare anställningar, villkoren för semester och eventuell förskottssemester ska framgå av anställningsavtalet. Det kan finnas särskilda regler eller beräkningssätt för semesterlön om företaget omfattas av ett kollektiv- eller hängavtal.

Sjuklön

När en anställd är borta från jobbet på grund av sjukdom ska sjuklön betalas ut. Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag och då betalas ingen sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av lönen och efter den fjortonde kalenderdagen tar Försäkringskassan över. Om sjukskrivningen varar längre än sju dagar ska den anställde lämna ett läkarintyg. Det är en förutsättning för att få sjuklön från och med den åttonde dagen.

Börja här

Bokföring av lön

I bokföring ska bruttolönen användas, alltså lönen som den anställde och arbetsgivaren kommer överens om. Nettolön är lönen efter avdrag för skatt och summan som den anställde får utbetald.

I bokföring av lön brukar man skilja på löner beroende på vad den anställde arbetar med, så som löner till kollektivanställda, löner till tjänstemän och löner till företagsledare. Samtidigt som en specifik bokföring av lön sker så ska alla transaktioner som rör just den lönen också bokföras. Det är här alla arbetsgivaravgifter, AFA-avgifter och skatter hör till. Ibland ska även vissa avdrag som fackavgifter och måltidskuponger dras från lönen.

Eftersom bokföring av lön kan vara rätt så mycket att tänka på så anlitar många en redovisningskonsult. De är specialister inom bland annat bokföring och erbjuder en massa tjänster inom redovisning. Vad uppdraget går ut på beror helt på vad uppdragsgivaren vill ha hjälp med. Att hitta en redovisningskonsult till företaget är enkelt och kan göras via EkonomiJuridik. Tjänsten är kostnadsfri och man får alltid upp till 3 olika offerter.