Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Bokföring Enskild Firma

Alla som startar verksamhet är bokföringsskyldiga, det här gäller oavsett företagsform och verksamhetens omfattning. Det är inte många företagare som tycker bokföringen är spännande eller rolig, särskilt inte om det gäller bokföring i enskild firma. Har man precis startat företag kan det vara svårt att hålla koll på alla regler och lagar samt hur bokföringen ska utföras. Många företagare väljer därför att få hjälp av en redovisningsbyrå som är proffs på allt inom redovisning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Bokföring är ett system

Bokföring är en mycket administrativ syssla som måste göras i alla företag. Den används framför allt för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot dem mål som har ställts upp. Bland annat leverantörer, banker och skatteverket kan vara intresserade av ett företags bokföring.

Bokföringen är ett system för att ordna och behandla affärshändelser (ekonomiska händelser) i ett företag. Företaget måste spara bevis för affärshändelserna i form av verifikationer som till exempel kan vara kvitton, fakturor och andra underlag. De ska registreras och redovisas i kronologisk och systematisk ordning.

Bokföring i enskild firma ska utföras på samma standardiserade sätt som i andra bolag, beroende på företagets storlek kan däremot metoden skifta. Bokföring i enskild firma kan göras enligt kontantmetoden. Den andra metoden kallas för faktureringsmetoden och innebär att varje faktura ska bokföras vid två tillfällen.

En faktura ska enligt bokföringslagen innehålla uppgifter om datum när den sammanställts, till vem fakturan är ställd, när affärshändelsen inträffat, vad fakturan avser och även belopp. Det behöver även finns bland annat ett unikt löpnummer och den moms som ska betalas.

En bokföring består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar samt årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning. Alla verifikationer måste sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år.

Bokföring i enskild firma

Om bokföring sker i enskild firma kan kontantmetoden användas som tillvägagångssätt. Det här gäller om företaget inte har en nettoomsättning som överstiger tre miljoner kronor. Enskilda firmor kan även välja att upprätta ett bokslut i förenklad form vilket är förenklad årsbokslut.

Kontantmetoden är en enklare metod jämfört med faktureringsmetoden. Den tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor per år. Andra omständigheter där kontantmetoden kan användas är om verksamheten inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår.

När det gäller bokföring i enskild firma så bokförs inkomster och avgifter direkt när in- och utbetalningarna inträffar. Det kan till exempel vara när en kund har betalat av en fordran eller när verksamheten betalat en leverantörsskuld. Att bokföra enligt kontantmetoden anses vara enklare eftersom man endast bokför inbetalningar och utbetalningar. Ett led i bokföringen tas alltså bort eftersom kundfordringar och leverantörsskulder utelämnas.

En redovisningskonsult kan hjälpa till med bokföringen

På redovisningsbyråer kan man hitta redovisningskonsulter. De hjälper inte bara företag med deras redovisning utan erbjuder även rådgivning. Just konsultation är något som många företagare uppskattar eftersom det alltid dyker upp frågor och problem med tiden, då är det tryggt och skönt att ha någon att fråga.

Eftersom ekonomin är en central del i ett företag får redovisningskonsulten en viktig roll. Arbetsuppgifterna varierar rätt så mycket beroende på vad företaget vill ha hjälp med men det är vanligt att de hjälper till med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Andra vanliga tjänster de erbjuder är registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Redovisningskonsulter är helt enkelt experter på ekonomisk redovisning och allt som hör till. När företag anlitar en redovisningskonsult kan de spara tid och känna sig trygga med att det blir gjort korrekt.

Börja här

Få hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult

Egentligen kan vem som helst kalla sig för redovisningskonsult. Däremot finns titeln auktoriserad redovisningskonsult som är skyddad enligt lag, endast konsulter som uppfyllt kraven och blivit certifierade får kalla sig det. Titeln är en kvalitetsstämpel och man vet att de håller sig uppdaterad med de senaste nyheterna och reglerna inom moms, redovisning, skatt och mycket annat. Bokföring i enskild firma är bland annat något som auktoriserade redovisningskonsulter är specialister inom.

Hos EkonomiJuridik kan företag enkelt hitta en kompetent och professionell redovisningskonsult. Via tjänsten erbjuds alltid upp till tre olika offerter, utan kostnad.