Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Avtalsrätt

Avtalsrätten är ett stort och komplext rättsområde som innefattar många områden. Både företag och privatpersoner kommer mycket ofta i kontakt med avtalsrätten. Ett avtal är själva grunden för partnernas rättigheter och skyldigheter mot varandra. Avtalsrätt är till stor del affärsjuridik. Vi kanske inte tänker på det men faktum är att juridiken utgör en betydande del av en affär och transaktion. Kommersiell avtalsrätt omfattar bland annat:

 • Köp och försäljning
 • Uppdragsavtal
 • Konsultavtal
 • Hyres– eller leasingavtal
 • Företagsöverlåtelser
 • PR-avtal
 • Avtal om personaluthyrning

Det är vanligt att företagare är mycket duktiga på att göra affärer, men saknar den juridiska kompetensen som krävs för att skriva giltiga affärsavtal. Resultatet av det blir ofta feltolkningar och långdragna tvister mellan avtalsparterna. Det bästa sättet att undvika sådan kostsamma tvister är att låta en jurist eller advokat som är specialiserad på avtalsrätt vara med om att utforma eller granska affärsavtalet.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Hjälpen är nära

Genom Ekonomijuridik är hjälpen nära och du kan inom 24 timmar få 3 kostnadsfria offerter från jurister som är specialiserade på avtalsrätt. De hjälper dig att lösa även komplicerade frågor inom avtalsrätt och det du betalar för deras arvode är en mycket liten summa jämfört med kostsamma tvister i framtiden. Avtalsrätten är det område inom juridiken som är mest föremål för tvister och är du företagare så kommer du förr eller senare att råka ut för en tvist med någon av dina partners eller kunder. Sådana tvister kan bli mycket segdragna och dyra, framför allt om de går till domstol. Genom att ha korrekt utformade avtal i de transaktioner du är inblandad i sparar du både mycket tid och pengar.

Avtal är ofta felaktigt utformade

Vanliga avtal i näringslivet ofta ineffektiva. Det gäller inte minst standardavtal. Många avtal tenderar att lägga risker och värden hos fel part, det vill säga hos den part som har högst kostnader för att bära risken eller som har minst nytta av värdet. Köpare får ofta betala onödigt mycket utan att säljare tillförs ett motsvarande mervärde. En liten effektivisering av vanliga standardavtal kan skapa stora värden och den duktig jurist som är specialiserad på
avtalsrätt kan hjälpa dig med det.

Avtalsrätt för privatpersoner

Som privatperson kommer du nästan dagligen i kontakt med avtalsrätten, men det är sällan du tänker på den och det är inte alls konstigt. Varje gång du genomför en transaktion så har du i princip ingått ett avtal, men det är sällan dagligvaruinköp får någon konsekvens som är förknippad med avtalsrätt. I stället är det de lite större avtalen som leder till att privatpersoner kan bli indragna i avtalstvister. Vanliga större avtal för privatpersoner är:

 • Hyresavtal
 • Köpekontrakt (exempelvis på hus eller bil)
 • Servitutavtal
 • Avtal om lägenhetsarrende


Genom vår förmedlingstjänst Ekonomijuridik har vi möjlighet att erbjuda hjälp till både privatpersoner och företagare i avtalsfrågor.

Det är regel snarare än undantag att avtal är ineffektiva. Det gäller inte minst standardavtal. De flesta avtal lägger värden och risker hos fel part, dvs. hos den part som har minst nytta av värdet eller har högst kostnad för att bära risken. Det medför att köpare får betala onödigt mycket utan att säljare tillförs ett motsvarande mervärde. Det är därför närmast en självklarhet att redan en marginell effektivisering av varje vanligt avtal skulle skapa mycket stora värden. Ineffektiva avtal är också tvistedrivande därför att ena partnern ofta känner sig orättvist utsatt när någonting inträffar. Det är vanligt att ett sådant avtal ofta skapar mer problem än det löser. I värsta falla leder det partnerna till domstol.

Avtalsrätt och domstolsprocesser

Som vi nämnt är det vanligt att avtalsparter inte kommer överens och att tvisten hänskjuts till domstol. När
partnerna vänder sig till domstolen för att få saken prövad så behövs ett ombud som för partens talan. Som enskild företagare eller privatperson kan det vara svårt att få begrepp om processens omfattning och framlägga relevant bevisning. Då behövs en jurist eller advokat som är specialiserad på avtalsrätt. Våra samarbetspartners agerar ofta ombud i avtalstvister och har stor erfarenhet av dessa frågor. De kan föra din talan i domstol på ett effektivt sätt. Du bör dock komma ihåg att det alltid finns risker med att processa i domstol och att det kan bli dyrt om du förlorar ett mål. Tyvärr finns inga garantier. Som privatperson kan du dock ha rätt till ett visst rättskydd i denna typ av ärenden, vilket reducerar kostnaderna en hel del. Som företagare har du aldrig något sådant skydd

Är du i behov av hjälp för att reglera ett avtal i en affärsmässig uppgörelse? Det kan exempelvis röra sig om ett samarbete mellan delägare, aktieägare eller externa samarbetspartners. Genom våra kompetenta samarbetspartners inom avtalsrätt kan du få hjälp att upprätta och förhandla fram skräddarsydda kompanjonavtal, aktieägaravtal eller samarbetsavtal. Efter önskemål och behov kan du även få hjälp med ett flertal andra typer av avtal. Du kan få översyn och rådgivning kring ditt ärende med förslag på att gå vidare.

Börja här

Vi samarbetar bara med kvalificerade byråer

Vi på ekonomijuridik är noga med vårt val av samarbetspartners och samarbetar bara med de bästa. Det är ett led i vår kvalitetssäkring för både kunder och partners. Du som väljer att anlita vår tjänst ska alltid vara trygg i att du kommer att få kvalificerade offerter från byråer som har förmåga att lösa ditt problem. Eftersom de advokat- och juristbyråer vi samarbetar med vet att de konkurrerar med andra byråer så kan du vara säker på att alltid motta förmånliga offerter. Våra samarbetspartners anstränger sig lite extra för att få just dig som kund.

Fyll i vårt enkla formulär och specificera vad du vill ha hjälp med. Beskriva gärna ditt problem/fråga så bra du kan så matcha din förfrågan mot relevanta byråer på ett effektivt sätt. Sedan behöver du inte göra mer utan kan i lugn och ro invänta 3 kvalificerade offerter som är dig tillhanda inom bara 24 timmar. Därefter väljer du bara den offert som passar dig bäst. Vi hoppas att du får ett långvarigt och fruktsamt samarbete med din nya samarbetspartner. Varmt välkommen till Ekonomijuridik!