Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Auktoriserad redovisningskonsult

Något som är väldigt värdefullt för företagare är möjligheten att få rådgivning. Det dyker alltid upp frågor samt problem och då är det skönt att ha någon att fråga. Möjligheten till rådgivning kan man hitta hos redovisningskonsulter som ofta blir företags högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. För många är det en nödvändig resurs att ha i företaget, inte bara för att redovisningskonsulter har hög kompetens utan även för att det sparar företagare tid. En auktoriserad redovisningskonsult försäkrar även att tjänsten som levereras är av hög kvalitet.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

En redovisningskonsults vardag

Redovisningskonsulter arbetar på redovisningsbyråer. De hjälper företag med olika redovisningstjänster där grunden är att strukturera och planera ett företags ekonomiska information. Ekonomi är en central del i varje företag vilket gör att redovisningskonsulten får en viktig roll. Tjänsterna omfattar bland annat redovisning som innebär att dokumentera och organisera den ekonomiska informationen i ett företag, detta görs för att den ska vara tillgänglig för interna och externa intressenter.

Vad en redovisningskonsult erbjuder för specifika tjänster beror på vad uppdragsgivaren behöver hjälp med och har för behov.

Det här omfattar redovisningstjänster

Redovisningstjänster kan omfatta bokföring, bokslut, årsbokslut och årsredovisning. Vid bokföringsuppdrag biträder redovisningskonsulten med bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning. Vid bokslutsuppdrag kan de hjälpa till med att upprätta bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret eller för hela, de kan även biträda vid upprättandet av årsredovisning.

En auktoriserad redovisningskonsult erbjuder hög kvalitet

Eftersom vem som helst kan kalla sig för redovisningskonsult så finns titeln auktoriserad redovisningskonsult för att hjälpa företag hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna. För att kunna erhålla titeln måste konsulten uppfylla vissa krav.

  • Företagsekonomisk utbildning på akademisk nivå med kurser inom bland annat redovisning, beskattning samt viss juridik.
  • Tre till fem års praktisk erfarenhet med redovisningstjänster.
  • Vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag.

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult får företag rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner, flerårig erfarenhet och en naturlig rådgivare som kan fungera som företagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande. Det är en kvalitetsstämpel eftersom en auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att redovisningstjänsterna håller hög kvalitet.

En auktoriserad redovisningskonsult arbetar även enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, och blir kvalitetskontrollerad vart sjätte år.

Reko som normgivande standard

Reko är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Den har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Främst riktar den sig till auktoriserade redovisningskonsulter eftersom den innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet. Standarden är till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Genom att jobba med Reko höjs kvaliteten på de tjänster som en auktoriserad redovisningskonsult erbjuder, den är även ett stöd för dem i deras arbete. Reko innehåller inga redovisningsregler utan fokuserar endast på hur själva arbetet ska utföras. I standarden presenteras en övergripande metodik som ska medföra att de utförda tjänsterna uppnår hög kvalitet när den tillämpas. Behovet av anpassningen till standarden beror på redovisningsföretagets storlek och inriktning, det påverkas även av hur arbetet organiseras i övrigt.

Reko presenterades 2008 eftersom det saknades en standard för god sed vid redovisningstjänster.

Börja här

En auktoriserad redovisningskonsult måste kvalitetskontrolleras

Vart sjätte år ska den auktoriserade redovisningskonsulten förnya sin titel genom en kvalitetskontroll. Det görs för att säkerställa att konsulten håller sig uppdaterad om nyheter och regler kring redovisning, skatt och andra områden. Syftet med kvalitetskontrollerna är att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på den auktoriserade redovisningskonsultens arbete med högt förtroende. Kvalitetssäkringen utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänhet och tillsynsmyndigheter garantier för att redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda redovisningsnormer och yrkesetiska regler. Primärt tar kvalitetskontrollerna sikte på auktoriserade redovisningskonsulter och deras tillämpning av Reko.

För att hitta en auktoriserad redovisningskonsult kan man kontakta EkonomiJuridik. Tjänsten är helt kostnadsfri och har hjälpt många företag hitta en professionell och kompetent redovisningskonsult.