Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Arvsrätt

De flesta människor kommer någon gång i livet i kontakt med arvsrätt och testamente. Arvsrätt är ett
samlingsnamn på de bestämmelser som reglerar hur egendomen efter en person som har avlidit ska fördelas. Arvsrätten kan delvis styras med testamente, enligt den avlidnes vilja, men lagbestämmelserna säger också att barn till efterlevande alltid har arvsrätt, liksom föräldrar som överlever sina barn. Arvsrätten kan även utvidgas till syskon, syskonbarn och kusiner och så vidare.

Vi på Ekonomijuridik samarbetar med duktiga jurister och advokater som är specialiserade på arvsrätt. Genom vår effektiva förmedlingstjänst får du snabbt och kompetent hjälp, även för komplicerade frågor inom arvsrätt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Arvsordning

Arvingar, det vill säga nära efterlevande släktningar, har arvsrätt efter i lag fastställd arvsordning. Denna arvsrätt baseras på släktskap och i första ledet finns den avlidnes barn och eventuella barn. I andra ledet finns den avlidnes föräldrar och deras barn, det vill säga arvlåtarens syskon. I vissa länder är arvsrätten oinskränkt, vilket innebär att närmaste släktning ärver oavsett hur avlägsen släktingen är till den avlidne. I Sverige har vi inskränkt arvsrätt och rätten för kusiner att ärva varandra togs bort redan 1928.

Makar och särkullsbarn

Makar ärver alltid varandra om inte ett testamente stipulerar någonting annat. Om den avlidne har barn inom äktenskapet så för dessa vänta på att få sina arvslotter tills även styvföräldern dör. Har den avlidne däremot barn utanför äktenskapet, så kallade särkullsbarn, så har dessa däremot rätt att få ut sin arvslott direkt. D
ärför är det mycket viktigt att gifta makar eller sambor där det finns barn utom äktenskapet/samboskapet upprättar ett testamente eller en livförsäkring som garanterar att partnern inte behöver lämna bostaden efter makens/sambons död. Ett testamente eller livförsäkring garanterar att halva egendomen stannar kvar i makens ägo efter partnerns tid. Dock har den avlidnes barn alltid rätt att få ut sin arvslott, det vill säga halva egendomen. Finns det tillgångar eller försäkringar som kan lösa barnens arvslott innebär det att make/sambo kanske inte tvingas sälja huset/bostaden och därmed kan bo kvar. Det här är ganska komplicerade frågor som våra duktiga samarbetspartners gärna hjälper till
med. Det är mycket viktigt att de framgår exakt vem som ska ärva vad efter make/sambos död om det finns särkullbarn för att undvika uppslitande och segdragna tvister i framtiden. För det krävs ofta professionell hjälp och våra kompetenta samarbetspartners har stor erfarenhet av den här typen av frågor.

Sambors arvsrätt

Tvärtemot vad många tror så ärver sambor inte automatiskt varandra. Är du sambo och din sambo går bort så ärver i första hand sambons barn (inom eller utom samboförhållandet). I andra led ärver sambons föräldrar eller syskon. Det enda som du som sambo kan ha rätt till är att genom bodelning ärva hälften av den bostad som har köpts för gemensam användning. Sambor som vill skydda varandra vid dödsfall måste därför skriva testamente. Barn till den avlidne har dock alltid
laglig rätt till sin arvslott. Om din älskade sambo går bort så är det mycket viktigt att du inte står där på bar backe. Ett testamente kan reglera en del, men det kan även behöva tecknas livförsäkringar som gör att ni har möjlighet att lösa ut barnen eller andra arvingar. Detta exempelvis för att du som sambo ska ha råd att bo kvar i bostaden efter din sambos bortgång. Är beloppet på det som ska bodelas litet så kan basloppsregeln träda in, den innebär att efterlevande sambo har rätt att få ut minst två prisbasbelopp från den gemensamma egendomen. Basloppsregeln kan således inskränka barns arvsrätt till viss del. Beskattning av sambors arv avskaffades den 31 december 2003.

Gåvor och arv

Att ge bort något är idag mycket enklare är förr, då du inte behöver tänka på gåvoskatten längre. Du
kan alltså numera ge bort fastigheter, aktier med mera skattefritt. Men den finns fortfarande en del regler att ta hänsyn till. Därför bör du anlita en advokat eller jurist i komplicerade gåvofall. Här kommer en kortfattad sammanfattning av vad som gäller.

Gåvor i form av aktier, bankmedel eller fondmedel fordrar inget gåvobrev. Finns däremot ett särskilt villkor förknippat med gåvan, exempelvis att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom så måste dock alltid ettgåvobrev upprättas. Enskild egendom behöver inte delas med make vid en separation.

Vid gåvor i form av fastigheter, tomträtt eller bostadsrätt så måste alltid ett gåvobrev upprättas. Det måste vara skriftligt och signeras av både givare och gåvotagare och dessutom måste det bevittnas av två personer. Dessutom ska en överlåtelseförklaring finnas med i gåvobrevet. Uppfyller ett gåvobrev inte de formella kraven så är det inte juridiskt giltigt. Därför är det viktigt att man anlitar en specialist, det vill säga en jurist eller advokat vid upprättande av gåvobrev. För en liten summa säkerställer man då alltid blir korrekt.

Gåvor till barn

I de fall där barn står under vårdnad av bägge föräldrarna så är de behöriga att gemensamt företräda barnet. Står barnet under vårdnad av endast den ene av föräldrarna så är denne ensam förmyndare. Gåva från förmyndare är anses fullbordad genom att givaren inte gör anspråk på sin dispositionsrätt för egen del utan överlåter den barnen alternativt endast disponerar över medlen i egenskap av förmyndare. Tänk på att gåvor till barn i form av fastigheter, bilar eller aktier etcetera kan behöva testamenteras som förskott på arv för att kompensera andra barn i familjen. En advokat eller jurist som är specialiserad på arvsrätt löser enkelt och legalt korrekt dessa frågor på ett par timmar. Det är en investering som mer än väl betalar sig eftersom ni i familjen undviker tråkiga arvstvister i framtiden.

Få snabb expertishjälp inom arvsrätt

Arvsrätt och arvsfrågor kan vara komplicerade för vanliga människor som inte är jurister. Arvstvister är tyvärr mycket vanliga och de beror ofta på att testamenten och gåvobrev har utformats otydligt eller helt enkelt saknas. Sådana tvister kan pågå i åratal och kosta både massor av tid och pengar för de inblandade. Vad värre är så riskerar det även att förstöra familje- och syskonrelationer för all framtid. Det bästa sättet att undvika sådana tråkiga och uppslitande tvister är att anlita extern hjälp i form av en advokat eller jurist som är kunnig inom arvsrätt. Då säkerställer ni att allt blir juridiskt korrekt och att alla vet vad som händer efter en persons bortgång. Även om det finns testamente så kan naturligtvis någon person känna sig orättvist förbisedd i arvsfrågor, men ni undviker kostsamma tvister och kan alla gå vidare i livet. Genom vår förmedlingstjänst får ni 3 offerter inom 24 timmar från advokater/jurister som är mycket kunniga inom arvsrätt. Fyll bara i vårt formulär och specificera så gott du kan vad det är du vill ha hjälp, så kan du sedan inom kort i lugn och ro gå igenom offertförslagen och välja den offert som du tycker passar dig bäst. Enkelt, smidigt och bekvämt.

Börja här

Varmt välkommen till Ekonomijuridik – vi förmedlar specialistkompetens inom arvsrätt och andra juridiska områden!