Hej! Jag heter Sara och svarar på mail idag. Använd formuläret för snabbast hjälp.

020 - 910 470 | info@ekonomijuridik.se

Få 3 kostnadsfria offerter från en advokat, revisor eller redovisningsekonom

Begär offert gratis

Hur vår tjänst fungerar

 • image description

  Beskrivning

  Skriv en rad eller två om vad det är du vill ha hjälp med.

 • image description

  Få 3 erbjudanden

  Upp till 3 advokater eller revisorer kommer att skicka erbjudanden och pris.

 • image description

  Välj själv

  Välj det erbjudande som tilltalar dig mest.

Revisorer

Det som en revisor gör är att verifiera bland annat bokföring och beslutsmässighet i en organisation. Organisationen kan till exempel vara ett aktiebolag (där det kan vara krav på att revisorn är auktoriserad), en statlig myndighet eller en förening.

Titeln revisor är i sig inte skyddad, något som innebär att det egentligen är fritt fram för vem som helst att använda sig av den. Dock kan inte vem som helst kalla sig auktoriserad revisor, då det är en titel som är skyddad i lag. Samma gäller med titeln godkänd revisor. Följande tre typer av revisorer är vanliga att stöta på:

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor, är som tidigare nämnt, en titel skyddad i lag. Det är revisorsnämnden som utfärdar titeln efter en bedömning kring huruvida revisorn uppfyller de krav som ställs för att kallas för auktoriserad.

Kraven för en Auktoriserad revisor är bland arbetslivserfarenhet och utbildning samt erfarenheten inom yrket, det krävs minst 5 år med tidigare arbete inom revision.

Godkänd revisor

Titeln godkänd revisor är också en skyddad sådan. Dock är kraven lägre för att kunna kalla sig för godkänd än vad som gäller för att kalla sig auktoriserad revisor.

Skillnaderna i praktiken (för kunden) mellan en godkänd revisor och en auktoriserad är väldigt små. Dock krävs det i vissa fall, till exempel om det handlar om ett aktiebolag som överstiger en viss omsättning, att det är en auktoriserad revisor som anlitas.

Lekmannarevisor

Vem som helst får kalla sig för revisor. Den som gör det utan formell utbildning eller erfarenhet kallas ofta för lekmannarevisor. Lekmannarevisorer är vanliga att stöta på i bostadsföreningar, där det inte finns något krav på denne ska vara varken godkänd eller auktoriserad.

Redovisningsekonom

En redovisningsekonoms jobb går i stora drag ut på att ta hand om en verksamhets ekonomi. Branscherna som en redovisningsekonom jobbar inom kan därför variera väldigt mycket. Vanliga uppgifter är att ha hålla kolla på företagets transaktioner, göra bokslut och analysera resultaten.

Typiska arbetsuppgifter

Den som arbetar som redovisningsekonom har breda kunskaper kring bokföring och ekonomisk redovisning. En stor del av arbetet är att sammanställa redovisningar av pengar som både gått in och ut från företaget.

En redovisningsekonom håller också koll på företagets ekonomi generellt sett. Andra typiska arbetsuppgifter är att se till att skatter, moms och arbetsgivaravgifter redovisas, betalas in i tid, samt att rätt summa betalas in.

Rollen i företaget kan variera

Hur stor roll en redovisningsekonom har i ett företag varierar. Ofta kan denne vara med i arbetet kring budget genom att bland annat bedöma hur stora eller små utgifterna och inkomsterna bör vara för en viss period.

Det är inte heller ovanligt att en redovisningsekonom arbetar med att ta fram nya modeller för den ekonomiska redovisningen. Det förekommer också att denne tar fram anvisningar på hur redovisningen ska skötas inom företaget.

Skillnad mellan revisor och redovisningsekonom

Redovisningsekonom och revisor är två skilda yrkesgrupper, som dock inte sällan blandas ihop.

Skillnaderna mellan en revisor och en redovisningsekonom ligger främst i möjligheten till rådgivning. En revisors uppgift är att göra en oberoende granskning av ett arbete som redan är utfört, medan en redovisningsekonom har ett helt annat läge att påverka.

I många företag har redovisningsekonomen en stark roll som rådgivare till den högsta ledningen.

Advokat

Det första man kanske tänker på när du hör ordet advokat, är en person som står och försvarar sin klient i rättegångar. Faktum är dock att advokaterna gör en stor del av jobbet utanför rättegångssalen. En advokat kan bland annat bistå både privatpersoner eller företag och organisationer med hjälp och rådgivning i juridiska frågor.

Vanliga arbetsuppgifter

Yrket är mycket varierande då en advokat kan arbeta inom många olika områden. Den vanligaste nischen för advokater idag är affärsjuridik. Vanliga uppgifter för advokater inom affärsjuridik är bland annat att granska och tolka avtal, samt att upprätta nya avtal eller köpekontrakt.

Precis som inom övriga områden har de också en roll som rådgivare i juridiska frågor. Inom affärsjuridiken kan det till exempel handla om att ge råd vid uppstart eller överlåtelse av ett företag. Ofta förhandlar advokaten, både muntligt och skriftligt, med uppdragsgivarens motpart.

Exempel på områden som en advokat kan arbeta inom:

 • Affärsjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Arvsrätt
 • Testamente
 • Avtalsrätt
 • Brottmål
 • Arbetsrätt
 • Asylrätt
 • Familjerätt
 • Försäkringsfrågor

En advokat behövs alltid, någon gång

Eftersom advokater arbetar inom så många olika områden så kommer de flesta människor någon gång i livet att vara i behov av en advokat. Det kan vara allt från stora brottsmål, vidare genom olika ekonomiska tvister eller rättsmål, så klart även vid skilsmässor och bouppteckningar.

Det kan vara så enkelt som upprättande av ett intyg eller ett enkelt avtal, det är mycket säkrare för alla partner att anlita en advokat istället för att som helt novis lekman försöka sig på alla juridiska lagar och regler.

Detta säger våra kunder om oss